Kiedy używamy be going to? To proste! W tym wpisie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Kiedy używamy be going to?

– Be going to używamy w przypadku planów, jakie poczyniliśmy na przyszłość. Np. Tom is going to drive to Manchester tomorrow morning. (Tom wyjeżdża do Manchester jutro rano.) Jest to czynność, która musiała być już wcześniej zaplanowana.
– Be going to używamy, gdy widzimy niezaprzeczalnie, że za chwilę coś się stanie. Np. Look at that three. It is going to fall down. (Spójrz na to drzewo, za chwilę spadnie.)

Jak używać be going to?

Zdania oznajmujące – długa forma
I am going to going to leave.
He/She/It is going to leave.
You / We/ They going to leave.

Zdania oznajmujące krótka forma – częściej używana
I’m going to going to leave.
He/She/It ‘s going to leave.
You / We/ They ‘re going to leave.

Pytania
Am I going to leave?
Is he/she/ it going to leave?
Are you/ we/they going to leave?

Zaprzeczenia – długa forma
I am not going to leave.
He/ She/ It is not going to leave.
You/ We/ They are not going to leave.

Zaprzeczenia – krótka forma
I’m not going to leave.
He/ She/ It isn’t going to leave.
You/ We/ They aren’t going to leave.
Krótkie odpowiedzi

Are you going to call him? Yes I am. Lub no I’m not.
Are you…?
Yes I am.
Yes we are.

Is he/ she/ it…?
Yes he/ she/ it is.
No, he/ she/ it isn’t.
Are they…?
Yes they are.
No They aren’t.

W przypadku zapotrzebowania na tłumaczenia nie zapomnij odwiedzić naszego biura tłumaczeń🙂