Definicja tłumaczenia specjalistycznego

Tłumaczenie specjalistyczne to najogólniej mówiąc rodzaj tłumaczenia poświęconego danej branży lub dziedzinie naukowej zawierające „duże nasycenie” słownictwem fachowym specyficznym dla danej branży. Tłumaczenia specjalistyczne to między innymi tłumaczenia z zakresu prawa, medycyny, inżynierii budowlanej, matematyki, fizyki i wielu innych. Tak naprawdę – ile różnych specjalizacji tyle właściwie można wyróżnić rodzajów tłumaczeń specjalistycznych.

Ceny tłumaczeń specjalistycznych

Ceny tłumaczeń specjalistycznych będą oscylować w przedziale 39 -60 zł netto za stronę, czyli za 1800 znaków ze spacjami. Cena tłumaczenia specjalistycznego uzależniona będzie od „nasycenia” słownictwem specjalistycznym, jak również od stopnia trudności tekstu w ogóle. Oczywiście na naszą korzyść będą działać wszelkie powtórzenia znajdujące się w tekście. Biuro może wtedy zastosować rabat, jeśli ilość powtórzeń (zwrotów czy zdań) będzie znacząca z punktu widzenia przekładu.

Co to jest tłumaczenie specjalistyczne?

Tłumaczenia specjalistyczne z angielskiego ciągle najczęściej wykonywane?

Tak. Najwięcej wykonuje się tłumaczeń specjalistycznych z angielskiego. Dlaczego tak się dzieje? Język angielski jest bardzo powszechny i w pierwszej kolejności wykonywane są tłumaczenia na angielski.
Jeśli trafiają do nas (do nas tłumaczy) przekłady specjalistyczne pamiętajmy, aby zwrócić uwagę w jakim języku był tekst źródłowy, z którego wykonywane było tłumaczenie na angielski. Dlaczego? Nie ma problemu, jeśli dokumentem źródłowym był właśnie ten tekst w języku angielskim. Jednak często zdarzają się przekłady, w którym językiem źródłowym był język chiński. Niestety pojawiają się dość często sytuacje, że firmy chińskie nie zadają sobie trudu skorzystania z profesjonalnych usług tłumaczeniowych a jedynie wykorzystują translatory. Chyba nie muszę wskazywać, jaka będzie jakość takiego tłumaczenia.. Odszyfrowanie takich tłumaczeń graniczy niemal z cudem, stąd należy wyrzucić je do kosza i ponownie w sposób profesjonalny wykonać przekład – najpierw z języka chińskiego na angielski a następnie na pozostałe języki europejskie.

Jeśli jednak zdarzy się nam przyjąć takie zlecenie należy liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Ostatecznie to do nas Klient może mieć pretensje, że przyjęliśmy do tłumaczenia dokument, który praktycznie się do tego nie nadawał. Szanujmy więc swoją pracę oraz naszych Klientów, informując ich zawczasu o naszych uwagach. Wówczas to Klient podejmie decyzję, czy chce, abyśmy podejmowali się takiego przekładu.

Tłumaczenia specjalistyczne to również wszelkiego rodzaju tłumaczenia naukowe. Należą do nich między innymi tłumaczenia publikacji naukowych, autoreferatów czy artykułów naukowych. Jednym słowem każdy dokument zawierające słownictwo typowe dla danej dziedziny będzie swego rodzaju tłumaczeniem specjalistycznym.

Gdzie wykonać tłumaczenie specjalistyczne na angielski?

W dobie internetu wszystko lubimy wszystko „wyklikać”, w tym przypadku to również najlepsza droga. Poszukajmy dobrego biura w internecie, sprawdźmy jego portfolio, opinie Klientów i pytajmy o branże, która nas interesuje. To ciągle najlepszy sposób na wykonanie dobrego tłumaczenia specjalistycznego na angielski. Z rozmowy bardzo szybko wywnioskujemy czy dane biuro specjalizuje się w danej branży czy też nie. Pamiętajmy, że tłumaczenia specjalistyczne nie są najtańsze, więc zlecajmy je tylko sprawdzonym biurom lub tłumaczom, żeby uniknąć kolejnych korekt, które przecież też kosztują..