Zamawiając usługę tłumaczeniową chcemy poznać wycenę. Różne grupy zawodowe w różny sposób wyceniają swoje usługi. Cena zwykle oparta jest o czas pracy, jaki poświęcony jest na wykonanie usługi oraz o koszt środków potrzebnych do realizacji, np. u dentysty mniej zapłacimy za wyrwanie zęba niż za leczenie kanałowe czy resekcję. W tłumaczeniach cena wyliczana jest na podstawie strony rozliczeniowej. Tylko Co to jest strona przeliczeniowa?

Strona rozliczeniowa lub przeliczeniowa w tłumaczeniach

Co to jest strona rozliczeniowa? Strona rozliczeniowa została wprowadzona w celu ujednolicenia przelicznika. Stronę A4, którą widzimy może mieć różną ilość znaków, w zależności od tego, jaką czcionkę i rozmiar wybierzemy, bardziej czy mniej ściśniemy tekst. Dobrym przykładem są tu umowy bankowe czy kredytowe, które na stronie mieszczą ogromną ilość tekstu..
Jedna strona rozliczeniowa w tłumaczeniach zwykłych to 1800 znaków ze spacjami a tłumaczeniach przysięgłych (uwierzytelnionych) to 1125 znaków ze spacjami.
Dla przykładu tekst, który napisałam do poprzedniego zdania ma 1028 znaków ze spacjami. Ilość znaków można łatwo sprawdzić w wordzie klikając na zakładkę wyrazy. Pojawi nam się statystyka wyrazów. Do wyceny będą brane znaki ze spacjami.

Jak wygląda więc przelicznik dla tłumaczenia zwykłego? Załóżmy, że jest to zwykły tekst, niespecjalistyczny. Ilość znaków w tekście czyli 1028 zzs dzielimy przez 1800 zzs = 0,57 strony x 35 zł netto (przykładowa cena za stronę)= 19,98 zł netto = 24,59 zł brutto.
Dla tłumaczeń przysięgłych zastosujemy przelicznik 1125 zzs. Przelicznik nie jest wzięty „z sufitu”. Został on określony przez Ministerstwo Sprawiedliwości o czym wskazuje kodeks tłumacza przysięgłego.
Tak więc cenę za tłumaczenie przysięgłe wyliczymy w następujący sposób 1028 zzs/ 1125 zzs = 0,91 strony x 42 zł netto (przykładowa cena za tłumaczenie przysięgłe)= 38,38 zł netto = 47,21 brutto.

Niektóre biura dla tłumaczeń zwykłych stosują inną ilość znaków jako stronę przeliczeniową. Czasem jest to 1600 zzs, jednak większość biur stosuje przelicznik 1800 zzs. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż 1800 zzs będzie dla Klientów dużo bardziej korzystne przy wycenie.

Na wycenę ma wpływ także język, na jaki wykonujemy tłumaczenie. Języki bardziej powszechne będą tańsze od tych rzadkich. Znaczenie ma również kierunek tłumaczenia. Dla przykładu tłumaczenia z polskiego na niemiecki będą droższe niż te na język ojczysty.

Co to strona rozliczeniowa w tłumaczeniach i zzs?

Skrót zzs czyli znaki ze spacjami

Skrót zzs oznacza znaki ze spacjami. Do wyceny liczone są więc wszystkie znaki, litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i spacje wyjąwszy enter. Zagraniczne biura tłumaczeń stosują często przelicznik za słowo. Jednak w Polsce nie przyjął się ten system. Ilość nzaków na stronę obliczeniową w tłumaczeniach przysięgłych to 1125 zzs a w tłumaczeniach zwykłych i specjalistycznych 1800zzs.
Natomiast cena za stronę zależy już od specyfiki, stopnia trudności i fachowości tekstu.
Inaczej wyceniane są także tłumaczenia w parze z językiem polskim a inaczej, jeśli tłumaczymy z języka obcego na obcy.