Jeśli uczysz się do egzaminu na tłumacza, nasze glosariusze będą dla Ciebie przydatne. Dziś publikujemy pierwszą część glosariusza protokołu z czynności przedmałżeńskich.

Potrzebujesz tłumaczenie protokołu z czynności przedmałżeńskich?

Jeśli potrzebujesz jedynie tłumaczenie protokołu z czynności przedmałżeńskich do urzędu, wyślij zapytanie na nasz adres: biuro@tlumaczenia-express24.pl Wycenę przygotujemy w 15 minut. Jeśli jednak uczysz się do egzaminu na tłumacza, przedstawiamy poniżej przydatne do nauki zwroty:

Ehevorbereitungsprotokoll – protokół z czynności przedmałżeńskich
Niederschrift zur kirchlichen Ehevorbereitung und Eheschließung – protokół z rozmów kanoniczno – duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa
Amtliches Formular der deutschen Bischofskonferenz – formularz urzędowy Episkopatu Niemiec
Bistum Mainz – diezezja w Moguncji [Mainz]
Teilnahme am Brautleutekurs – udział w naukach przedmałżeńskich
Traugespräch geführt von – rozmowę kanoniczno – duszpasterską przeprowadził
Aufgebot (Pfarrei und Datum) – zapowiedzi (parafia i data)
Pfarrei (genaue Anschrift mit Postleitzahl und Telefon – Nr.) – parafia (dokładny adres z kodem pocztowym i numerem telefonu)
Katholisches Pfarramt St. Bonifaz – kancelaria Parafi Katolickiej Św. Bonifacego
Zivileheschließung am – ślub cywilny dnia
Kirchliche Eheschließung am – ślub kościelny dnia
Familienname nach der Heirat – nazwisko po zawarciu małżeństwa
Künftiger Wohnsitz (vollständige Anschrift) – planowane miejsce zamieszkania (dokładny adres)
Brautmesse – msza ślubna
Wortgottesdienst – nabożeństwo z kazaniem
Wortgottesdienst mit Beteiligung eines nichtkatholischen Seelsorgers (bei konfessionsverschiedener Ehe) – nabożeństwo z kazaniem z udziałem duszpasterza niekatolickiego (jeśli nabożeństwo mieszane)

Pamiętaj, że w nauce najważniejsza jest konsekwencja

 

Personalien – dane osobowe
Geburtsname – nazwisko rodowe
Bräutigam – narzeczony
Braut – narzeczona
Konfession/ Religion – wyznanie/ religia
Taufe – chrzest święty
Datum und Pfarrei mit Anschrift – data i adres parafii
Nachweis (Taufbuch, Taufzeugnis oder Erklärung gem.) – potwierdzenie (księga chrztów, świadectwo chrztu lub oświadczenie zgodne z ..)
Früher eine andere Konfession/ Religion? – poprzednie inne wyznanie/religia?
Bei Austritt aus der kath. Kirche: wann wo und auf welche Weise: w przypadku wystąpienia z kościoła katolickiego: kiedy, gdzie i w jaki sposób?
Bisheriger Wohnsitz – dotychczasowe miejsce zamieszkania
Bei katholischen Soldaten: Anschrift des katholischen Standortpfarrers – w przypadku żołnierzy wyznania katolickiego: adres katolickiego kapelana jednostki
Ledigenstand, Nachweis durch – stan cywilny, poświadczony przez
Frühere Eheschließungen – poprzednie małżeństwa
Auslösung durch Tod: Sterbedatum, Sterbeurkunde vom – rozwiązanie małżeństwa w skutek śmierci: data zgonu, akt zgonu z dnia

Po kroku..do przodu.. nie poddawaj się

Kirchliche Nichtigkeitserklärung, Auslösung durch, am, Aktenzeichen – kościelne unieważnienie/ rozwiązanie małżeństwa przez, dnia, sygnatura akt
Geschieden: Scheidungsurteil vom – rozwód: wyrok rozwodowy z dnia
Zivileheschließung – ślub cywilny
Katholische Trauung – ślub katolicki
Nichtkatholische Trauung – ślub niekatolicki
Formdispens gewährt durch am – dyspensa od formy kanonicznej udzielona przez, dnia..
Evt. Jetzige Anschrift des früheren Verbindung – dzieci z poprzedniego związku
Bestehen natürliche Verpflichtungen gegenüber Partner und Kindern aus einer früheren Verbindung? – czy istnieją zobowiązania naturalne wobec partnera i dzieci z poprzedniego związku?
Wird ihre Erfüllung durch die beabsichtigte Heirat gefährdet? Czy planowane małżeństwo nie przeszkodzi w ich wykonaniu?

Jeśli posiadasz dodatkowe słownictwo lub glosariusze podziel się z nami! Chętnie opublikujemy je na naszym blogu aby wspierać społeczność tłumaczy!