Powtórzenie odmiany czasownika haben (mieć) w języku niemieckim:

 

Ich habe – ja mam
du hast – ty masz
er, sie es hat – on, ana, ono ma

wir haben – my mamy
ihr habt – wy macie
Sie, sie – haben – oni, one mają

Treści, które Wam przedstawiamy dotyczą naszego projektu – nauka język niemieckiego. Wszystkie lekcje znajdziecie na naszej stronie na FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100090586988256, która poświęcona jest nauce języka niemieckiego. Jesteśmy również na youtube https://www.youtube.com/channel/UCh40dsWjEVwmvMCWJ-qGxUg

Prezentujemy tam w ramach naszego projektu darmowe materiały dla Was, które wesprą Was w nauce niemieckiego.

Przykładowe zdania z haben

 

Ich habe eine Frage.Mam pytanie.
Standardowa kolejność wyrazów w zdaniu – podmiot + orzeczenie+ dopełnienie.

Ich habe nichts dagegen.Nie mam nic przeciwko.
Standardowa kolejność wyrazów w zdaniu – podmiot + orzeczenie+ dopełnienie.

Ich habe zwei Anmerkungen.Mam dwie uwagi.
Standardowa kolejność wyrazów w zdaniu – podmiot + orzeczenie+ dopełnienie.

Czas przeszły z haben

Ich habe verstanden.Zrozumiałem/ Zrozumiałam.
czas przeszły Perfekt (haben + Partizip II, czyli 3 forma czasownika verstehen- verstand-verstanden (h) – zapis h oznacza, że czasownik łączy się z haben, żeby utworzyć czas przeszły Perfekt)
Perfekt = haben/sein (w zależności od czasownika) + Partizip II. Czas przeszły prefekt, to najczęściej używany czas przeszły w języku niemieckim, z pewnością warto się go uczyć.

Ich habe dich gewarnt.Ostrzegałam Cię.
Znów czas przeszły perfekt= haben (odmienione do osoby) + 3 forma czasownika.
dich – biernik od zaimka osobowego du, du-ty, dich – ciebie, np. ich sehe dich – widzę Cię, ich rufe dich – wołam Cię, ich liebe Dich – kocham Cię

Ich habe eine Idee.Mam pomysł.
Standardowa kolejność wyrazów w zdaniu – podmiot + orzeczenie+ dopełnienie. Mam kogo? co? pomysł – jest to biernik , czyli Akkusativ, w niemieckim przypadki dla zaimka nieokreślonego rodzaju żeńskiego wyglądają tak:

Nominativ (mianownik) kto?co? – eine Idee
Genitiv (dopełniacz) czyj? – einer Idee.
Dativ (celownik) komu? Czemu? – einer Idee
Akkusativ (biernik) kogo ?co? – eine Idee.

Ich habe kein Geld. Nie mam pieniędzy.
Standardowa kolejność wyrazów w zdaniu. Po haben mamy Akkusativ czyli biernik kogo? co?
Akkusativ (biernik) kogo ?co? – kein Geld

Ich habe schon meine Pläne.Mam już swoje plany.
Meine Pläne – oznacza moje plany l.mnoga

Kolejne przykłady

Ich habe einen Vorschlag.Mam propozycję.
Po niemiecku mówimy mam kogo?co? – propozycję, czyli jest to biernik
Nominativ (mianownik) kto?co? – ein VorschlagGenitiv (dopełniacz) czyj? – eines Vorschlags.
Dativ (celownik) komu? Czemu? – einem Vorschlag
Akkusativ (biernik) kogo ?co? – einen Vorschlag

Ich habe einige Ideen. Mam kilka pomysłów, jakieś pomysły.
einige Ideen – kilka pomysłów, jakieś pomysły

Was hast du vor?Jakie masz plany?, Co zamierzasz?
vorhaben – to czasownik rozdzielnie złożony, to oznacza, że vor powędruje w zdaniu prostym na sam koniec a czasownik haben odmieniamy odpowiednio do osoby.

Ich habe viel zu tun.Mam dużo do zrobienia.
Standardowy szyk wyrazów w zdaniu.

Hast du Zeit für mich?Masz czas dla mnie?
Für + Akkusativ, co oznacza, że für łączy się z Akkusativem

Ich w bierniku to mich, np. Liebst do mich? Kochasz kogo? Co? – Mnie. Die Blumen sind für dich – kwiaty są dla kogo? Ciebie.

Ich habe damit nichts zu tun.Nie mam z tym nic do czynienia.