Czasowniki modalne w języku angielskim: Klucz do wyrażania możliwości, obowiązku i pragnień.

Czasowniki modalne stanowią kluczowy element struktury języka angielskiego. Pozwalają one wyrazić różne rodzaje znaczeń, takie jak możliwość, obowiązek, pragnienie i umiejętność. W tym artykule przyjrzymy się głównym czasownikom modalnym w języku angielskim, ich zastosowaniom i strukturze zdaniowej.

Czym są czasowniki modalne?

Czasowniki modalne to szczególna grupa czasowników w języku angielskim, która wyraża subtelne różnice w znaczeniach i sposobach wyrażania możliwości, obowiązku, pragnień i umiejętności. Główne czasowniki modalne w języku angielskim to:

 1. Can
 2. Could
 3. May
 4. Might
 5. Shall
 6. Should
 7. Will
 8. Would
 9. Must

Każdy z tych czasowników ma swoje własne znaczenie i stosowany jest w różnych kontekstach. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych czasowników modalnych i ich funkcjom.

 1. Can

„Czy mogę pójść na to przyjęcie?” – To pytanie można sformułować za pomocą czasownika modalnego „can”. „Can” wyraża możliwość lub umiejętność wykonywania czegoś. Jest używany, gdy mówimy o zdolności fizycznej lub umiejętnościach.

Przykład:

 • I can swim. (Potrafię pływać.)
 1. Could

„Czy mogłem ci pomóc?” – „Could” jest formą przeszłą czasownika „can” i wyraża zdolność lub możliwość w przeszłości. Może być także używany do wyrażania uprzednich prośb i zapytań.

Przykład:

 • When I was younger, I could run very fast. (Kiedy byłem młodszy, potrafiłem bardzo szybko biegać.)
 1. May

„Czy mogę iść do toalety?” – „May” jest używane do wyrażania pozwolenia lub uprzedniego zapytania o zgodę. Może również oznaczać możliwość lub prawdopodobieństwo.

Przykład:

 • May I use your phone? (Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?)
 1. Might

„Może padać deszcz.” – „Might” jest używane do wyrażania słabszego prawdopodobieństwa lub sugestii. Może również służyć do wyrażania grzecznościowych próśb lub sugestii.

Przykład:

 • It might rain. (Może padać deszcz.)
 1. Shall

„Czy powinniśmy się spotkać jutro?” – „Shall” jest rzadko używanym czasownikiem modalnym, ale służy do wyrażania sugestii, propozycji lub oferty. Jest częściej stosowany w brytyjskim angielskim.

Przykład:

 • Shall we meet tomorrow? (Czy powinniśmy się spotkać jutro?)
 1. Should

„Powinieneś zadzwonić do lekarza.” – „Should” wyraża obowiązek, zalecenie lub sugestię. Stosuje się go, aby wyrazić, co jest właściwe lub rozsądne w danej sytuacji.

Przykład:

 • You should call the doctor. (Powinieneś zadzwonić do lekarza.)
 1. Will

„Będę ci pomagać w nauce.” – „Will” jest używane do wyrażania przyszłego czasu i działań, które z pewnością się wydarzą.

Przykład:

 • I will help you with your studies. (Będę ci pomagać w nauce.)
 1. Would

„Czy poszedłbyś ze mną na kolację?” – „Would” jest często stosowane do wyrażania uprzednich próśb, propozycji lub grzecznych zapytań.

Przykład:

 • Would you go to dinner with me? (Czy poszedłbyś ze mną na kolację?)
 1. Must

„Musisz zdać ten test.” – „Must” wyraża obowiązek lub konieczność. Sugeruje, że coś jest niezbędne lub wymagane.

Przykład:

 • You must pass this test. (Musisz zdać ten test.)

Struktura zdań z czasownikami modalnymi

Struktura zdań z czasownikami modalnymi jest stosunkowo prosta. Czasownik modalny jest używany przed bezokolicznikiem czasownika głównego, bez „to”. Oto ogólna struktura zdań z czasownikami modalnymi:

[czasownik modalny] + [czasownik główny (bez „to”)]

Przykłady:

 • She can sing. (Ona potrafi śpiewać.)
 • You should study. (Powinieneś się uczyć.)
 • They must work. (Oni muszą pracować.)

Zastosowania czasowników modalnych

Czasowniki modalne mają wiele zastosowań w języku angielskim. Oto kilka głównych zastosowań czasowników modalnych:

 1. Wyrażanie możliwości:

Czasowniki modalne, takie jak „can” i „may,” służą do wyrażania możliwości wykonywania czegoś. Na przykład:

 • She can speak French. (Ona potrafi mówić po francusku.)
 • It may rain later. (Może padać deszcz później.)
 1. Wyrażanie obowiązku:

Czasowniki modalne, takie jak „must” i „should,” wyrażają obowiązek lub zalecenie. Przykłady:

 • You must wear a helmet while riding a bike. (Musisz nosić kask podczas jazdy na rowerze.)
 • You should eat your vegetables for good health. (Powinieneś jeść warzywa dla zdrowia.)
 1. Wyrażanie pragnień i sugestii:

Czasowniki modalne mogą być używane do wyrażania pragnień i sugestii. Przykłady:

 • I would like to have a cup of tea. (Chciałbym wypić filiżankę herbaty.)
 • Shall we go to the movies tonight? (Pójdziemy dziś wieczorem do kina?)
 1. Wyrażanie umiejętności:

Czasowniki modalne takie jak „can” i „could,” wyrażają umiejętność wykonywania czegoś, np. rzykłady:

 • He can play the guitar. (Potrafi grać na gitarze.)
 • She could swim when she was five. (Potrafiła pływać, gdy miała pięć lat.)

Podsumowanie

Czasowniki modalne w języku angielskim są niezwykle ważnym elementem konstrukcji zdaniowej i komunikacji. Służą do wyrażania możliwości, obowiązku, pragnień i umiejętności. Zrozumienie ich znaczenia i zastosowań jest kluczowe dla skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Warto także zwrócić uwagę na różnice między poszczególnymi czasownikami modalnymi i wykorzystywać je w odpowiednich kontekstach, aby uniknąć nieporozumień. Czasowniki modalne pozwalają wzbogacić naszą zdolność do wyrażania się i zrozumienia innych, co sprawia, że są niezastąpione w nauce języka angielskiego. Jeśli natomiast będziesz potrzebować tłumaczenia języka angielskiego – służymy pomocą!