Jeśli uczysz się języka niemieckiego, zapewne czasem pojawiają się wątpliwości, jak użyć czasownika modalnego w zdaniu, który należy zastosować. Przeczytaj ten artykuł a dowiesz się jak w prosty sposób stosować czasowniki modalne.


Czasowniki modalne w języku niemieckim


 

W języku niemieckim wyróżniamy sześć czasowników modalnych:

  • dürfen– mieć pozwolenie,
  • können– móc, umieć, potrafić,
  • müssen– musieć,
  • mögen– lubić
  • wollen– chcieć
  • sollen– mieć powinność.

„Möchten” to Konjunktiv II (tryb przypuszczający) od „mögen”. Bardzo często wciela się w rolę czasownika modalnego i wyraża życzenie:

  • „Was möchtest du essen?” –  „Co chciałbyś zjeść?”
  • „Möchten Sie hier essen?” -„Chciałby Pan tutaj zjeść?”

 

Odmiana czasownika „möchten”

 

Liczba pojedyncza
1. osoba ich möchte
2. osoba du möchtest
3. osoba er/sie/es möchte
Liczba mnoga
1. osoba wir möchten
2. osoba ihr möchtet
3. osoba sie möchten
formalnie: Sie möchten

Zdania z czasownikami modalnymi


 

Czasowniki modalne w języku niemieckim bardzo często występują z drugim czasownikiem, który będzie występował w bezokoliczniku.

W zdaniach czasownik modalny występuje na drugim miejscu i jest odmieniony, natomiast drugi czasownik wędruje na sam koniec zdania i będzie występował w bezokoliczniku np.:

Ich muss nach Hause gehen. – Muszę iść do domu.

 


Pytania z czasownikami modalnymi


 

Natomiast w pytaniach czasownik modalny zamieniamy z podmiotem miejscami. Drugi czasownik pozostaje na końcu zdania w bezokoliczniku:

Willst du mitkommen? – Czy chciałbyś pójść z nami?


Odmiana czasowników modalnych


 

Czasowniki modalne w języku niemieckim odmieniają się w sposób nieregularny. Odmiany tej należy nauczyć się na pamięć. Jednak warto zwrócić uwagę na zależności, np. 1 i 3 os. w liczbie pojedynczej będzie taka sama, kolejna: 1i 3 os. l. mnogiej będzie taka sama. UWAGA! Poniżej przedstawiamy 3 formy czasowników modalnych Präsens (czas teraźniejszy), Präteritum (czas przeszły) i Partizip II za pomocą którego tworzymy czas przeszły Perfekt. Jednak tworząc czas przeszły w języku niemieckim z czasownikiem modalnym używa się głównie formy Präteritum, dlatego na niej będziemy skupiać i tworzyć tylko przydatne zdania.


Zaimek „man”


 

Jeszcze małe wtrącenie nt. zaimka „man”

Zaimek „man” pojawia się w zdaniach, które odnoszą się do osoby lub grupy, których nie możemy bliżej określić. Będziemy go używać bardziej bezosobowo, gdy będziemy uogólniać mówiąc np. o jakiejś grupie. Tłumaczymy go również bezosobowo, uogólniając.

Np. man darfwolno

Man darf nicht nie wolno

Man sollpowinno się

Man soll nichtnie powinno się


Czasowniki modalne w języku niemieckim


 

1) Dürfen

Czasownik dürfen używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest dozwolone lub zakazane, np:

Darf ich hier bleiben? – Czy mogę (czy wolno mi) tu zostać?

Hier darf man nicht rauchen. – Tutaj nie wolno palić.

Odmiana czasownika „dürfen”:

ich darf                     wir dürfen

du darfst                   ihr dürft

er/sie/es darf           sie/Sie dürfen

Formy przeszłe:

dürfen – durfte – gedurft

Film wraz z przydatnymi zdaniami do nauki:

 

2) Sollen

Czasownik sollen oznacza “powinno się”, np:

Du sollst nicht so viel rauchen. – Nie powinieneś tyle palić.

Was soll ich jetzt machen? – Co powinnam (po polsku powiemy potocznie „mam”) teraz zrobić?

 

Odmiana czasownika sollen:

ich soll                   wir sollen

du sollst                 ihr sollt

er/sie/es soll           sie/Sie sollen

 

Formy przeszłe:

sollen – sollte – gesollt

 

3) Können

Czasownik können oznacza, że ktoś potrafi, umie coś zrobić np:

Ich kann Deutsch sprechen. – Potrafię mówić po niemiecku.

Kann er schwimmen? – Czy on potrafi pływać?

 

Odmiana czasownika können:

ich kann                wir können

du kannst               ihr könnt

er/sie/es kann       sie/Sie können

 

Formy przeszłe:

können – konnte – gekonnt

 

4) müssen:

Müssen oznacza “musieć”, czyli nakaz lub konieczność, np.:

Ich muss snach Hause gehen. – Muszę iść do domu.

Er muss jetzt die Hausaufgabe machen. – On musi teraz zrobić zadanie domowe.

 

Odmiana czasownika müssen:

ich muss             wir müssen

du musst             ihr müsst

er/sie/es muss   sie/Sie müssen

 

Formy przeszłe:

müssen – musste – gemusst

 

5 ) Mögen

Czasownik mögen oznacza, że coś się podoba, albo coś lubisz. np.

Ich mag Pommes. – Lubię frytki.

Wir mögen Bücher lesen. – My lubimy czytać książki.

 

Odmiana czasownika mögen:

ich mag                 wir mögen

du magst               ihr mögt

er/sie/es mag       sie/Sie mögen.

 

Formy przeszłe:

mögen – mochte – gemocht

 

6) Wollen 

Czasownik wollen oznacza “chcieć”, np.

Er will jetzt tanzen gehen. – On chce iść potańczyć.

Ich will es nicht. – Nie chcę (tego).

 

Odmiana czasownika wollen:

ich will                 wir wollen

du willst               ihr wollt

er/sie/es will       sie/Sie wollen

 

Formy przeszłe:

wollen – wollte – gewollt

 

UWAGA! Czasownik wollen jest dość stanowczy w swoim znaczeniu, dlatego w niektórych sytuacjach może brzmieć nieuprzejmie. Dlatego pamiętaj, aby nie stosować godo wyrażania próśb. Jeśli o coś prosisz użyj lepiej czasownika möchten, np:

Ich möchte gerne einen Kaffee. – Poproszę kawę.

 

Czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum

 

  dürfen können mögen müssen sollen wollen
ich durfte konnte mochte musste sollte wollte
du durftest konntest mochtest musstest solltest wolltest
er/sie/es durfte konnte mochte musste sollte wollte
wir durften konnten mochten mussten sollten wollten
ihr durftet konntet mochtet musstet solltet wolltet
sie/ Sie durften konnten mochten mussten sollten wollten

 

Chętnie dzielimy się z Wami wiedzą, staramy się na bieżąco przygotowywać materiały, które was interesują. Otrzymujemy od Was wiele próśb o przygotowanie zajęć, dlatego stopniowo staramy się przedstawiać interesującą Was tematykę. A w przypadku zainteresowania tłumaczeniami niemieckiego lub angielskiego zapraszamy do kontaktu.