Czasowniki zwrotne w j. niemieckim


 

Dziś dalszy ciąg czasowników zwrotnych w języku niemieckim. Warto zauważyć, że w języku polskim występuje więcej czasowników zwrotnych niż w języku niemieckim. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że czasownik zwrotny w języku polskim nie koniecznie musi być czasownikiem zwrotnym w języku niemieckim i odwrotnie.

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników zwrotnych, które wskazują na to, że podmiot wykonywający czynność jest również jej odbiorcą. Czasowniki zwrotne w niemieckim są rozpoznawalne po dodaniu zaimka zwrotnego (sich lub reflexive Verben) do czasownika.

 

Oto kilka przykładów czasowników zwrotnych w niemieckim:

 

sich waschenmyć się
sich kämmen czesać się
sich rasierengolić się
sich setzensiadać
sich fühlenczuć się
sich freuencieszyć się
sich treffenspotykać się
sich befindenznajdować się
sich verspätenspóźniać się
sich beschäftigenzajmować się
sich beeilenspieszyć się
sich etwas leistenmóc sobie na coś pozwolić
sich etwas wünschenżyczyć sobie
sich bekannt machen mitzapoznać się z

 

Odmiana  czasownika sich treffen

 

Sich treffen – spotykać się

ich treffe mich
du triffst dich
er, sie, es trifft sich
wir treffen uns
ihr trefft euch
sie treffen sich

Odmiana czasownika sich waschen

sich waschen – myć się

ich wasche mich
du wäschst dich
er/sie/es wäscht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie/Sie waschen sich

Ważne!

 

Pamiętaj, że zaimki zwrotne (sich) zmieniają się zależnie od przypadku, liczby i rodzaju, tak samo jak inne zaimki. Ponadto, czasowniki zwrotne mogą być używane w różnych czasach i trybach, podobnie jak inne czasowniki w języku niemieckim.

 


Przetłumacz na język niemiecki:


 

Proszę dokładnie umyć ręce. – Bitte waschen Sie sich die Hände gründlich.
Czeszę się. – Ich kämme mich.
On goli się każdego poranka. – Er rasiert sich jeden Morgen.
Proszę siadać – Setzen Sie sich bitte.
On czuje się dziś doskonale. – Er fühlt sich heute ausgezeichnet.
Cieszysz się z prezentu? – Freust du dich über das Geschenk?
Z czego tak się cieszysz? – Worüber freust du dich so?
Gdzie się spotkamy? – Wo treffen wir uns?
Z kim się spotykasz? – Mit wem triffst du dich?
Gdzie znajdują się te pliki? – Wo befinden sich diese Dateien?
On jak zwykle spóźnia się. – Er verspätet sich wie immer.
Czym się zajmujesz? – Womit beschäftigst du dich?
Pospiesz się! – Beeil dich!
Nie mogę sobie na to pozwolić. – Ich kann mir das nicht leisten.
Co życzysz sobie na urodziny? – Was wünschst du dir zum Geburtstag?
Proszę zapoznać się z tymi danymi. – Bitte machen Sie sich bekannt mit diesen Daten.
Proszę zapoznać się z tym.  – Bitte machen Sie sich damit bekannt.


Pamiętaj! Jeśli poszukujesz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego lub tłumacza angielskiego zapraszamy do nas. Chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę!