Przedstawiamy 3 część słownictwa dokumentów urzędu stanu Cywilnego. Mamy nadzieję, że wesprze ono proces przygotowań do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Jeśli jednak trafiłeś/ trafiłaś na naszą stronę, ponieważ szukasz tłumacza przysięgłego, który przetłumaczy Twoje zaświadczenie, skontaktuj się z nami: biuro@tlumaczenia-express24.pl . Wycenę przygotujemy w 15 minut w godzinach pracy naszego biura.

 

Tłumaczenie zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa

zaświadczenie – Ehefähigkeitzeugnis

Na podstawie art.71 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach Stanu Cywilnego (Dz.U. Nr.36 poz.180 z późn.zm.) stwierdzam, że niżej wymieniona osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo – gemäß Art. 71 des Gesetzes über standesamtliche Urkunden vom 29 September 1986 Gesetzblat [Dziennik Ustaw] Nr.36 Pos.180 mit späteren Änderungen) wird hiermit bescheinigt, dass die nachstehend aufgeführte Person nach polnischem Recht fähig ist, eine Ehe zu schließen.

nazwisko rodowe ojca – Geburtsnamen des Vaters

dane o osobie, z którą wyżej wymieniona osoba zamierza zawrzeć związek małżeński – Angaben zur Person, mit der die/ der oben Genannte beabsichtigt, eine Ehe zu schließen

obywatelstwo – Staatsangehörigkeit

zaświadczenie niniejsze traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania – die vorliegende Beschinigung verliert ihre Gültigkeit nach Ablauf von drei Monaten ab Ausstellungstag

pieczęć okrągła z napisem w otoku – ein Siegel mit folgender Umschrift

z godłem Polski – mit dem Staatswappen der Republik Polen

Mamy nadzieję, że aktywnie wspieramy Twój proces nauki i pogłębiania wiedzy. Udostępnione przez nas materiały pochodzą od naszych zaprzyjaźnionych tłumaczy. Chcieli oni podzielić się swoją wiedzą.

Lubimy dzielić się wiedzą. Dlatego udostępniamy glosariusze na naszym blogu. Zależy nam, aby również inni tłumacze mieli dostęp do wiedzy. Mamy nadzieję, że doceniasz nasz wkład.
Jeśli znajdziesz w naszym glosariuszu luki daj nam znać.  Ponadto, jeśli posiadasz dodatkowe słownictwo, będziemy wdzięczni za jego udostępnienie.

Dziś udostępniliśmy tłumaczenie zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa. Kolejny wpis z nową porcją wiedzy już wkrótce! Odwiedzaj nas zatem regularnie!