Poszukujesz informacji na temat Future Simple? Wyjaśniamy jak tworzyć Future Simple i kiedy go używać.

Jak tworzyć Future Simple?

Future Simple tworzymy poprzez: will + bezokolicznik. Will ma taką samą formę dla każdej osoby.
Np.
Susan will post the letters tomorrow morning. (Susan chce nadać listy jutro rano).

Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli podmiot zamieniamy miejscem z will.
Will Kate lend you her book? (Czy Kate pożyczy Ci książkę?)
Zaprzeczenia tworzymy poprzez wstawienie zaprzeczenia not tuż za czasownikiem will. Krótka forma brzmi won’t, np.
He will not/ won’t pay the bill. (On nie zapłaci rachunku.)
Przykłady:

Zdania oznajmujące:
I will/ ‘ll phone
He/ She/ It will/ ‘ll phone.
You/ We/ They will/ ‘ll phone.
Pytania:
Will I phone?
Will he/she/it phone?
Will you/ we/they phone?

Zaprzeczenia:
I will not/ won’t phone.
He/ She/It will not/ won’t phone.
You/ We/ They will not/ won’t phone.

Kiedy używamy Future Simple?

Future Simple używamy:
– Dla czynności, które mogą się wydarzyć lub nie, np. We’ll visit Disney World one day. (Pewnego dnia odwiedzimy Disney World). Chodzi o to, że stanie się to lub nie, są to tylko słowa wypowiedziane spontanicznie, nie mamy zaplanowanego wyjazdu.
– Dla przewidywania przyszłości np. Life will be better fifty years from now. (Życie stanie się lepsze za 50 lat). Nie wiemy, czy tak się stanie, jedynie przeiwdujemy.
– Dla pogróżek i ostrzeżeń, np. Stop or I’ll shoot! (Stój, albo strzelam!)
– Dla obietnic, które wypowiadamy spontanicznie w jakiejś sytuacji, np. I’ll help you with your homework.
– Z czasownikami: hope, think, believe, expect, sure, afraid, np. I think he will support me. (Myślę, że mnie wesprze.)

Mam nadzieję, że ten wpis pomógł Ci zrozumieć zasady tworzenia i stosowania czasu Future Simple. Pamiętaj również, że prowadzimy biuro tłumaczeń we Wrocławiu i chętnie wykonamy dla Ciebie nawet najbardziej wymagające tłumaczenia.