Na co zwrócić uwagę podczas pisania maila po niemiecku?

 

Podczas pisania maila po niemiecku, istnieje kilka ważnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Formalność:

 

W języku niemieckim istnieje hierarchia formalności, więc warto rozważyć, jakie zwroty i formy grzecznościowe są odpowiednie w zależności od odbiorcy. Jeśli nie znasz danej osoby osobiście lub jest ona starsza lub zajmuje wyższą pozycję, lepiej jest używać formy „Sie” (pan/pani) zamiast „du” (ty).

Struktura maila:

 

Podobnie jak w wielu innych językach, mail po niemiecku powinien mieć dobrze zorganizowaną strukturę. Składaj go z jasnego powitania, wprowadzenia, treści głównej, zakończenia i podpisu. Ważne jest również zachowanie logicznego układu myśli.

Język formalny:

 

W języku niemieckim istnieje oficjalny styl językowy, który jest często stosowany w profesjonalnej korespondencji. Unikaj skrótów, nieformalnych zwrotów i potocznych wyrażeń. W przypadku nieznanego odbiorcy lepiej jest być zbyt formalnym niż zbyt swobodnym.

Poprawność gramatyczna i interpunkcyjna:

 

Sprawdź, czy używasz odpowiednich czasów, przypadków i konstrukcji gramatycznych. Również zwracaj uwagę na poprawne użycie interpunkcji. Poprawna gramatyka i interpunkcja są ważne dla czytelności i zrozumiałości Twojego maila.

Precyzja i klarowność:

 

Stosuj zrozumiałe i precyzyjne sformułowania, aby przekazać swoje myśli w sposób jasny i jednoznaczny. Unikaj długich zdań i skomplikowanych konstrukcji, które mogą wprowadzać zamieszanie.

Zgłębianie kultury niemieckiej:

 

Jeśli piszesz maila do niemieckojęzycznego odbiorcy, warto zrozumieć pewne kulturowe aspekty niemieckiej komunikacji. Na przykład, stosuje się powszechnie formułki grzecznościowe, takie jak „Sehr geehrter Herr” (Szanowny Panie) lub „Sehr geehrte Frau” (Szanowna Pani), przed nazwiskiem odbiorcy.

Poprawna pisownia imion i nazwisk:

 

Staraj się dokładnie zapisać imiona i nazwiska niemieckich odbiorców. Sprawdź pisownię, aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

Zwracanie uwagi na szczegóły:

 

Sprawdź swój mail pod kątem literówek, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Staraj się być dokładny i dbać o detale.

Pamiętaj, że powyższe wskazówki dotyczą ogólnych zasad pisania maila po niemiecku. Istnieją pewne indywidualne różnice w stylu i tonie zależne od kontekstu i relacji między nadawcą a odbiorcą.

Oto kilka przykładowych zwrotów, które mogą przydać Ci się podczas pisania maila po niemiecku:

 

Szanowni Państwo! – Sehr geehrte Damen und Herren!

Witam wszystkich! – Hallo Zusammen!

Hallo Frau Riese – Dzień dobry Pani Riese

Ich bedanke mich für Ihre Antwort – Dziękuję za Pani odpowiedź

Ich bedanke mich für Ihre E-Mail – dziękuję za Pani E-Mail

Im Anhang finden Sie die Rechnung. – W załączeniu znajdzie Pani FV.

Im Anhang finden Sie … – W załączeniu znajdzie Pani

Im Anhang sende ich Ihnen… – przesyłam Pani

In Bezug auf Ihr Schreiben vom.. – W nawiązaniu do Pani pisma z dnia..

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom … teilen wir Ihnen mit, dass wir mit Ihrem Vorschlag einverstanden sind.   – W nawiązaniu do Pani pisma z dnia … informujemy, że zgadzamy się z Pani propozycją.

Vielen Dank für Ihre Antwort – Dziękuję za Pani odpowiedź

Falls Sie weitere Fragen haben, dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung – w przypadku pytań pozostaję do dalszej dyspozycji.

Vielen Dank für Ihr Schreiben – Dziękuję za Pani pismo.

Hiermit erhalten Sie die Antwort für ihre Anfrage – Niniejszym przesyłam odpowiedź na Pani zapytanie.

Wie gewünscht bestätigen wir … – zgodnie z życzeniem potwierdzamy…

Uns fehlt noch – brakuje nam jeszcze

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen – W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji i pozostajemy

Z serdecznymi pozdrowieniami

Bei Fragen sind wir gern für Sie da. – W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Częste pożegniania w mailu, mniej oficjalne to, po polsku zwykle używa się „Pozdrawiam”:

  • Freundliche Grüße
  • Herzliche Grüße
  • Viele Grüße
  • Beste Grüße

Jeśli jednak potrzebujesz wsparcia chętnie wykonamy dla Ciebie tłumaczenie na język niemiecki. Wystarczy, że przygotujesz wersję polską maila a my przygotujemy dla Ciebie tłumaczenie zachowując odpowiednią formę i oficjalny styl językowy.