Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych to organizacja z trudną historią. Jej powstanie nie było oczywiste, wielu ludzi musiało walczyć o powstanie tej organizacji.

Zespoły tłumaczy w latach pięćdziesiątych

W okresie powojennym bardzo trudno było stworzyć organizację zrzeszającą tłumaczy. Wynikało to ze względów politycznych. Przez długie lata po wojnie było to po prostu niemożliwe. Organizowały się jedynie zespoły tłumaczy przysięgłych, które powstawały w latach pięćdziesiątych. To one występowały w imieniu tłumaczy przysięgłych.

To dzięki tym zespołom możliwa była wymiana informacji między tłumaczami. Bardziej doświadczeni tłumacze chętnie dzielili się swoją wiedzą w większych miastach, takich jak Szczecin, Warszawa, Poznań czy Kraków. Jednak tłumacze przysięgli planowali założyć organizację zrzeszającą tłumaczy przysięgłych już w latach pięćdziesiątych. Niemniej jednak sytuacja polityczna nie była sprzyjająca. Ówczesna władza nie popierała tworzenia organizacji, dlatego formalny wniosek o jej stworzenie wpłynął dopiero w latach osiemdziesiątych.

Powstanie Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych

Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych powstało po wielu staraniach. Wnioski formalne były wielokrotnie odrzucane ze względów formalnoprawnych. Starania zespołów zostały uwieńczone sukcesem dopiero 29 stycznia 1981 roku. Prezydent Warszawy wydał wówczas decyzję o wpisaniu do rejestru organizację o nazwie „Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich”. Tłumaczom bardzo na tym zależało, aby mogli bronić swoich praw wszędzie tam, gdzie nie mogli dokonać tego w pojedynkę. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został Andrzej Kopczyński. Stowarzyszenie od momentu powstania starało się w sposób przejrzysty współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości. Swoją współpracę starali budować się na bazie porozumienia i rozmowy. Przez lata władze w Ministerstwie Sprawiedliwości zmieniały się wielokrotnie i często nie ułatwiały pracy Stowarzyszeniu Tłumaczy. Jednak organizacja tłumaczy nie dawała za wygraną. Nieustannie realizowali stawiane sobie cele.

Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych wydawało kwartalnik – był to Biuletyn TEPIS. To w nim zamieszczane były najważniejsze pisma tłumaczy i władz. Dzięki temu pozostali tłumacze mieli stały dostęp do najświeższych informacji. W biuletynie pojawiały się informacje o ważnych kongresach, statusie prawnym czy konferencjach i warsztatach dla tłumaczy.
Głównym celem towarzystwa TEPIS było szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu prawniczego, ekonomicznego i sądowego. Towarzystwo wydawało również materiały pomocne w kształceniu tłumaczy planujących przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.