Tłumaczenie stopni i tytułów w dokumentach szkolnych

Rozpoczynając kształcenie z zakresu tłumaczeń pojawia się wiele problemów i pytań z zakresu tłumaczenia ocen na świadectwach szkolnych, czy tytułów na dyplomach.
Merytorycznie może nie stanowi to problemu, jednak szczególnie początkującym tłumaczom kwestie te przysparzają sporo problemów. Oczywiście strona formalna ma również ogromne znaczenie. Największym wyzwaniem jednak okazuje się tłumaczenie stopni i tytułów naukowych.

Warto wiedzieć, że tytuły zawodowe to licencjat, inżynier, magister, stopnie naukowe to doktor, doktor habilitowany, natomiast tytułem naukowym jest jedynie profesor.

W tłumaczeniach tytułów zasad jest taka, że należy pozostawić je w oryginalnym brzmieniu, nie należy przyrównywać ich do tytułów zagranicznych. Warto też zaznaczyć, że samo wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego nie jest równoznaczne z uznaniem dyplomu. Tłumacz nie ma prawa do przyrównywania tytułów zawodowych do zagranicznych, ponieważ byłoby to tożsame z uznaniem ich równoważności a tak nie jest. Do uznania równoważności dokumentu uprawnione są odpowiednie instytucje w danym kraju.
Dlatego wszelkie tytuły powinny pozostać oryginalne, jedynie w nawiasie kwadratowym kursywą tłumacz może wpisać informacyjnie tłumaczenie tytułu, np.

Univ.-Prof.Dr [profesor uniwersytecki doktor]

Jeny Brown, PhD [doktor]

 

Interpunkcja w tłumaczeniach tytułów zawodowych i naukowych

 

Polska interpunkcja wydaje się  być oczywista, jednak czasem zaskakuje nas. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.
W języku polskim, jeśli skrót składa się z pierwszej i ostatniej litery nie stawiamy kropki np. w skrócie dr w języku niemieckim kropka jest obligatoryjna Dr.
W języku polskim kropki nie stawiamy tylko w mianowniku liczby pojedynczej, natomiast w pozostałych przypadkach kropkę należy już postawić, np. w zdaniu dawno nie widziałem doktora Pawłowskiego – dawno nie widziałem dr Pawłowskiego.
Kropki też nie stawiamy w rodzaju żeńskim, ponieważ doktor nie odmienia się w rodzaju żeńskim.

Mam nadzieję, że artykuł był przydatny. Nasze biuro na co dzień wykonuje tłumaczenia angielskie oraz innych języków, są to zarówno tłumaczenia uwierzytelnione jak i zwykłe z różnych dziedzin. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.