Język niemiecki i inne języki germańskie

Język niemiecki należy do grupy języków germańskich. Oprócz niego do tej grupy języków germańskich należą również: język angielski, niderlandzki, jidysz, afrikaans oraz języki skandynawskie, takie jak: norweski, duński, szwedzki i islandzki.

Struktury gramatyczne tych języków wykazują wiele podobieństw, ale oczywiście nie są identyczne, wiele wyrazów ma podobną postać. Przyczyną tych podobieństw jest fakt, że wszystkie te języki wywodzą się od jednego prajęzyka. Co ciekawe- prajęzyk ten używany był jedynie w formie mówionej, gdyż jego użytkownicy nie potrafili jeszcze wówczas pisać. Prajęzyk ten został więc nazwany językiem pragermańskim.

Obszar, na którym używany był ten język był tak rozległy, że naukowcy wątpią, aby język ten był wówczas jednolity na całym terenie. Z pewnością używany był w Skandynawii, nie wiadomo jednak, czy w całej Germanii. Zakłada się, że prajęzyk miał również wiele odmian – dialektów, typowych dla danego regionu.

Podział języka germańskiego

W języku germańskim wydzieliły się grupy. Wśród języków germańskich rozróżniamy:
• Języki grupy północnej
Języki północnogermańskie były przez długi czas bardzo jednolite. Językami północnogermańskimi mówi się dziś w Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii czy na zachodnim wybrzeżu Finlandii
• Staroangielski
Na Wyspach Brytyjskich po upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczęły osiedlać się plemiona germańskie, między innymi plemiona Anglów
• Języki grupy zachodniej
Języki grupy zachodniej stanowiły grupy dialektów, które ciągnęły się od morza Północnego aż po Alpy
• Starosaski
Obszary, w których używany był starosaski należały na początku IX wieku do państwa Franków. Język starosaski składał się również w dużej ilości z dialektów.
• Niderlandzki
Język niderlandzki składał się początkowo z wielu dialektów, tj. flamandzki, zelandzki, brabancki czy holandzki. W XVI wieku powstał ogólnoniderlandzki język literacki, który po skodyfikowaniu w XVII wieku używany jest do dziś w Holandii i północnej Belgii.
• Staro-wysoko-niemiecki
Język staro – wysoko-niemiecki pojawia się na terytorium germańskiej części państwa frankońskiego od połowy XVIII w.
• Afrikaans
Jak nazwa wskazuje, język afrikaans powstał na terenie Afryki południowej. Powstanie tego języka było wynikiem osadnictwa holenderskiego w XVII wieku. Dzisiaj to język urzędowy Republiki Południowej Afryki obok języka angielskiego
• Jidysz
Język jidysz ukształtował się jako wariant języka niemieckiego w XII i XIII wieku
• Języki grupy wschodniej
Jedyny znany język grupy wschodniej to język gocki
• Język fryzyjski
Język fryzyjski był bardzo zróżnicowany, składał się z dialektu zachodniofryzyjskiego, wschodniofryzyjskiego i północnofryzyjskiego. Pierwsze teksty w tym języku pochodzą z XIII wieku.