Czasy słowników papierowych odeszły w zapomnienie, jednak znajdą się i tacy fascynaci, którzy lubią zapach papieru. Niemniej jednak nieodzownymi narzędziami w pracy tłumacza przyszłości będą raczej pomoce elektroniczne, które wspierają i przyspieszają proces tłumaczenia. Mowa tu o słownikach elektronicznych, narzędziach CAT i tekstach paralelnych.
Tłumacz dzisiejszych czasów, który chce z tłumaczeń zrobić główne źródło dochodu powinien pracować na narzędziach CAT. Oprócz zapewnienia spójności stosowanego słownictwa narzędzia te umożliwiają pracę na oryginalnym dokumencie, dzięki czemu zachowamy oryginalny wygląd dokumentu. Jeśli chcesz profesjonalnie pracować jako tłumacz, korzystaj z ułatwień, jakie oferują Ci profesjonalne programy a także wykorzystuj w pracy teksty paralelne.

Narzędzia CAT w pracy tłumacza

Tłumaczenia z pomocą narzędzi CAT

CAT oznacza computer- assisted translation, czyli tłumaczenie wspomagane komputerowo. Nie należy jednak go mylić z tłumaczeniem wykonanym przez translator, czyli bazującym na algorytmie.
Dodatkowo jest to pojęcie bardzo szerokie obejmujące duży zakres narzędzi, a mianowicie:
 Słowniki elektroniczne
 Moduły sprawdzania gramatyki i pisowni
 Narzędzia umożliwiające użytkownikowi przeglądanie wykonanych już tłumaczeń. Mowa tu między innymi o narzędziach ISYS Search Software i dtSearch.
 Bazy terminologii, które udostępniane są przez internet
 TMM (tranlsation memory manager) czyli pamięć tłumaczeniowa, z której będziemy mogli na bieżąco korzystać. Program zapamiętuje wykonane przez nas tłumaczenia proponując konkretny segment, akapit lub zwrot, jeśli jest identyczny z tłumaczonym właśnie oryginalnym dokumentem
 Oprogramowanie do zarządzania projektami, wspomagające koordynatora np. w podziale dokumentu między różnych tłumaczy
Ze wszystkich możliwości oprogramowania tłumacze najbardziej chwalą sobie oprogramowanie do zarządzania pamięcią. To ono najlepiej wspiera proces tłumaczenia, dzieląc dokumenty na segmenty lub akapity. Jeśli w nowym dokumencie, który planujemy właśnie przetłumaczyć znajdzie się podobny fragment w przetłumaczonych już sekcjach oprogramowanie podpowie nam propozycję tłumaczenia, którą musimy zaakceptować lub poprawić względem nowego tekstu.
Najpopularniejsze programy CAT to: TRADOS studio, Wordfast, memoQ, SDLX, Across, Déjà Vu.

Tłumaczenia a teksty paralelne

Co to jest tekst paralelny w tłumaczeniu? Są to teksty w różnych językach. Należy jednak podkreślić, że będą to teksty stworzone w języku ojczystym i nie będące wzajemnym tłumaczeniem, dotyczą jednak tej samej tematyki. Żeby lepiej zrozumieć definicję przytoczę tu kilka przykładów:
– akty urodzenia (np. polski i niemiecki, lub polski i angielski lub inne), a więc idąc dalej wszelkie dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego
– zaświadczenia o niekaralności z różnych krajów itd..
Są to więc teksty oryginalne, które zostały stworzone w różnych językach, które można porównać pod względem funkcjonalnym czy tematycznym.
Teksty paralelne stanowią więc dla tłumacza źródło wiedzy na temat fachowego słownictwa czy wiedzy lingwistycznej. Należy jednak pamiętać, że niektóre teksty paralelne mogą zawierać błędy, które jest w stanie wyłapać tylko doświadczony tłumacz.
Jak tłumacze odnajdują teksty paralelne? Jedni „chomikują” oryginalne dokumenty urzędowe, akty prawne, ulotki, instrukcje obsługi czy tym podobne z innych krajów, inni korzystają linguee, czy euro-lex. Korzystając umiejętnie z powyższych źródeł możemy wspierać proces tłumaczeniowy i budować nowe bazy, z których chętnie skorzystamy podczas tłumaczenia.