Niewidzialne kobiety

 

Kobiety niewidzialne, ale widzialny problem – chodzi mianowicie o brak programistów na rynku. Mało kto wie, że to kobiety jako pierwsze zajmowały się programowaniem, jednak od pewnego czasu bardzo się to zmieniło. Dlaczego? W chwili obecnej kobietom brak jest silnej reprezentacji na rynku nowych technologii.

Pandemia zwiększyła rozwój cyfryzacji, zmieniła jednak też sytuację kobiet a właściwie ją pogorszyła, ponieważ wiele kobiet wypadło z rynku ze względu na opiekę nad dziećmi. Kobiety nie szkolą się w zakresie programowania, co może spowodować jeszcze większe pogłębienie nierówności między kobietami i mężczyznami.

 

Męskie algorytmy

Algorytm to nic innego jak wyuczony sposób działania, reagowania na obrazy, funkcje, polecenia. Co stanie się, jeśli roboty będą uczyły się jedynie od mężczyzn? Przejmą męski punkt widzenia. Projektantami rozwiązań, które są aplikowane w algorytmach są najczęściej biali mężczyźni. Ich sposób myślenia jest więc bardzo sprawczy, bo to ich sposób myślenia aplikowany jest w algorytmach.

Analitycy przewidują, że z biegiem czasu nawet do 80% projektów może wygenerować błędy ze względu na stronniczość danych. Technologie, które zakłada się, że będą nam pomagać, mogą zacząć przeszkadzać, ze względu na coraz większą ilość błędów. Dlatego też duże firmy starają się wprowadzać rozwiązania, które będą niwelować dyskryminację, czy to ze względu na płeć, czy pochodzenie etniczne. To palący problem w świecie, który chce być otwarty na ludzi a nie ograniczony.

 

Celowe działanie?

Jednak nie jest tak, że kobiety zostały wypchnięte z rynku programowania celowo. Wiele z nich zajęło się inną działalnością zawodową, jak np. tłumaczenia, projektowanie czy inne aktywności umożliwiające pracę z domu. Duże koncerny angażują duże zasoby finansowe skierowane na szkolenia dla kobiet w celu wyrównania ich szans na rynku pracy.

 

Pracę jednak należy zacząć od podstaw. O ile na studia idzie więcej kobiet niż mężczyzn to jednak wybierają one kierunki filologiczne, nauki ścisłe są kierunkiem wybieranym przez chłopców. Przeprowadzone badania na grupie kobiet i mężczyzn wykazują, że kobiety mają więcej kompetencji miękkich, jednak to mężczyźni mają pewność siebie.
Jedno jest pewne – kobiety muszą być bardziej widoczne w biznesach. Należy uświadamiać im, jakie możliwości stoją przed nimi, ale też zapobiegać stereotypom, w których wiele kobiet zostało wychowanych.
Badania wykazują, że firmy, które mają w radach nadzorczych kobiety osiągają lepsze wyniki. Dlatego miejsce pracy powinno przypominać społeczeństwo, nie może się ono składać jedynie z mężczyzn…

 

Z badań wynika, że wiele niemieckich firm, które postawiło na różnorodność osiąga nie tylko lepsze wyniki finansowe, ale pracownicy identyfikują się z takimi przedsiębiorcami. Niemiecki nie jest tu też ograniczeniem. Firmy międzynarodowe stawiają na międzynarodowy język jakim jest angielski.
Niestety liczby nie kłamią. Jeśli mamy na świecie ponad 50% kobiet, oznacza to, że należy lepiej wykorzystywać ich potencjał na rynku pracy. Nierówność wpływa na kulturę organizacyjną, postęp i innowacje. Żadna firma nie chce być zacofana, dlatego liderzy dostrzegają problem i starają się wyrównywać możliwości.