Ubezpieczenie OC kojarzy nam się najpewniej z obowiązkowym ubezpieczeniem OC kierowcy. Na myśl przychodzą nam następnie ubezpieczenia na życie, dom czy od nieszczęśliwych wypadków. Są jednak również zawody wymagające od ich przedstawicieli obowiązkowego ubezpieczenia OC – mowa tu między innymi o lekarzach czy prawnikach. Zawód tłumacza, nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednak wielu tłumaczy specjalistycznych, przysięgłych czy biura tłumaczeń decydują się na wykup ubezpieczenia, gdyż daje ono choć częściowe zabezpieczenie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna może wejść na drogę postępowania sądowego w przypadku, gdy poniosła straty w związku z wadliwie wykonanym tłumaczeniem.
Czasem, gdy kwota jest zbyt niska można dojść wcześniej do porozumienia, jednak są przypadki, w których poniesione straty są wyższe a tym samym trudno jest dojść do porozumienia polubownie.
Wyobraźmy sobie sytuację, że przetłumaczona ulotka zawierała błędne informacje, przez co staje się kompletnie nieużyteczna. Jeszcze gorzej będzie w przypadku, gdy tłumaczenie dotyczy stosowania leku. Co, jeśli poprzez niewłaściwe tłumaczenie chory źle zastosuje lek i dojdzie do uszczerbku na zdrowiu? Tłumacz może zostać posądzony o nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.
Podobnie będzie w każdej innej sytuacji gospodarczej, w której błędne tłumaczenie np. umowy narazi jedną ze stron na straty finansowe.

OC tłumacza – kiedy wykupić?

Kiedy wykupić ubezpieczenie OC?

Jeśli wykonujesz na co dzień tłumaczenia prawnicze, instrukcji maszyn czy wszelkiego rodzaju tłumaczenia przysięgłe dokumentacji medycznej lub technicznej lub specjalistyczne powinieneś/ powinnaś posiadać ubezpieczenie OC.
Twoja praca w zawodzie tłumacza jest bardzo odpowiedzialna, za każdym razem więc, gdy istnieje ryzyko uszczerbku na zdrowiu, zniszczenia maszyny lub urządzenia poprzez niewłaściwie wykorzystanie/ używanie lub gdy istnieje ryzyko zmiany znaczenia umowy cywilno- prawnej lub innej, czy też aktów prawnych i gdy powodem było źle wykonane tłumaczenie przyda Ci się ubezpieczenie OC.
OC tłumacza możesz nabyć właściwie u każdego ubezpieczyciela. Ubezpieczenia będą różniły się między sobą zapewne zakresem jak i kosztem, warto jest więc zwrócić uwagę, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie i czy zabezpieczy Twoje potrzeby?

Co zabezpieczy OC tłumacza?

OC tłumacza zabezpiecza przede wszystkim nieumyślnie popełnione błędy podczas tłumaczenia, które doprowadziły do:
– uszkodzenia maszyny
– uszczerbku na zdrowiu
– błędów w umowie cywilno- prawnej itp.

Czego nie zabezpieczy OC tłumacza?

Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie OC nie zabezpieczy:
– roszczeń powstałych w wyniku nierzetelnego lub nieterminowego wykonania tłumaczenia
– odpowiedzialności wykonania przez tłumacza czyny niedozwolonego (odpowiedzialności deliktowej), o których mowa w przepisach 415-449 Kodeksu Cywilnego.
Tłumacz wykonując tłumaczenie powinien być świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności, dlatego tak ważnym jest, aby podejmować się tylko tłumaczeń, które jesteśmy w stanie wykonać rzetelnie w wyznaczonym terminie. Niekonsekwencja i nierzetelność może pociągać za sobą poważne konsekwencje.