Język niemiecki jest prosty – zapraszamy Cię do wspólnej nauki.

Odmiana czasownika haben – mieć

 

Ich habe                           wir haben
du hast                             ihr habt
er, sie, es hat                   Sie, sie haben

 

Przykłady zdań:

Ich habe Kopfschmerzen. – Mam bóle głowy.
Er hat viel zu tun. – On na ma dużo do zrobienia.

Pytania tworzymy poprzez zamianę osoby i czasownika miejscami, np.

Hast du Kopfschmerzen? – Czy masz bóle głowy?
Hat er viel zu tun? – Czy on ma dużo do zrobienia?

Pytania możemy również tworzyć poprzez dodania pytajnika np. Co, kiedy, jak, jak długo, np.

Was hat er zu tun? – Co on ma do zrobienia?
Wie lange hast du Kopfschmerzen? – Jak długo masz bóle głowy?

Kolejność w pytaniach z pytajnikiem jest następująca:
Pytajnik + czasownik odmieniony + osoba + reszta zdania.

 

Odmiana czasownika sein – być

 

Ich bin                              wir sind
du bist                              ihr seid
er, sie, es ist                    Sie, sie sind

Ich bin sehr hungrig. – Jestem bardzo głodna.
Wir sind unterwegs. – Jesteśmy w drodze.

Pytania tworzymy poprzez zamianę Osoby i czasownika miejscami.

Bist du hungrig? – Czy jesteś głodny?
Seid ihr unterwegs? – Jesteście w drodze?

A teraz zadanie dla Ciebie – Spróbuj przetłumaczyć zdania samodzielnie:

Mamy pięcioro dzieci.
Wir haben fünf Kinder.

Mamy dużo pracy.
Wir haben viel Arbeit.

On jest zmęczony.
Er ist müde.

Oni są głodni.
Sie sind hungrig

Ona jest ładna.
Sie ist schön.

On ma brązowe oczy.
Er hat braune Augen.

Nowe słownictwo do nauki:

müde – zmęczony
hungrig – głodny
schön – ładny/a
unterwegs – w drodze
Kopfschmerzen – bóle głowy
Hunger – głód