Poszukujesz informacji o PAST CONTINUOUS? U nas znajdziesz zawsze to czego szukasz????

Czym jest PAST CONTINUOUS?

PAST CONTINUOUS to czas przeszły. Wyraża niezakończoną czynność w przeszłości.
Podmiot + was / were + czasownik z końcówką –ing
Tom was writing a letter all day yesterday.
What were you doing, when I call you?

What were you doing at 10:30?
We were playing tennis.
Początek |————————–>
10:00 (niezakończona czynność)

PAST CONTINUES odnosi się do czynności niedokonanych w przeszłości:
In 1985 we were leaving in Canada.

Kiedy używamy PAST CONTINUOUS?

• Czynność w przeszłości – nie wiadomo, kiedy się rozpoczęła i kiedy zakończyła np.
At three o’clock yesterday afternoon Mike and his son were washing a dog.
Nie wiemy, o której zaczęli myć psa i o której skończyli..

• Do opisywania czynności, która trwała w momencie, gdy wydarzyło się coś innego
(następstwo czasów PAST CONTINUOUS + PAST SIMPLE)
He was reading a newspaper, when the phone rang.
Dwie czynności odbywały się w tym samym czasie w przeszłości.

• Przedstawiając tło jakiegoś wydarzenia:
The sun was shining and the birds are singing. Tom was driving his old truck through the forest.

• Gdy chcemy podkreślić, że dana czynność w przeszłości trwała stosunkowo długo.
I was cleaning my flat all day yesterday.

• PAST CONTINUOUS informuje o tym, że coś się odbywało a nie zostało dokonane. Są to czynności niedokonane.
The were washing a dog. – Myli psa, ale nie wiemy, czy skończyli, czy nie?

• Dla czasu PAST CONTINUOUS charakterystyczne są stwierdzenia:
while – podczas gdy
when – kiedy (krótsza czynność)
as – kiedy (dłuższa czynność)

Jak się uczyć, aby były efekty?

Pamiętaj, że nauka samej gramatyki to nie wszystko. Musisz pamiętać o innych aktywnościach tj. czytanie, słuchanie, pisanie czy mówienie. W internecie znajdziesz wiele bezpłatnych platform, które pomogą Ci w nauce. Nawet proste tłumaczenia z polskiego na angielski wspierają proces uczenia się. Pamiętaj o tym