Poszukujesz informacji – jak tworzyć Past Simple i kiedy go stosować? Jesteś we właściwym miejscu.

Czasowniki regularne w PAST SIMPLE

Past Simple dla czasowników regularnych tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed do czasownika głównego, np. She watched TV last night.

Kolejność w zdaniach jest standardowa podmiot + czasownik regularny z końcówką -ed + reszta zdania.

Pytania i zaprzeczenia tworzymy poprzez dodanie czasownika posiłkowego did/ did not (didn’t) np.
Did she watch TV last night?
She did not / didn’t go to the cinema last evening.

W pytaniach stosujemy inwersję, czyli zamieniamy podmiot i czasownik posiłkowy miejscami.
Did she watch TV last night?
W zaprzeczeniach didn’t będzie znajdować się przed czasownikiem.
She didn’t go to the cinema last evening.

Kilka ważnych zasad:
– Czasowniki, które kończą się na -e otrzymują jedynie końcówkę -d np. dance – danced
– w czasownikach, które kończą się na spółgłoskę + y odcinamy „y” i wstawiamy w jego miejsce -ied np. try – tried
– w czasownikach, które kończą się na samogłoskę + y dodajemy -ed np. play – played, stay – stayed
– w czasownikach jednosylabowych podwajamy samogłoskę np. plan – planned
– w czasownikach kończących się na -l podwajamy „l” i dodajemy -ed, np. travel – travelled, quarrel – quarrelled.

Czasowniki nieregularne w PAST SIMPLE

Czasowniki nieregularne otrzymują w PAST SIMPLE nową formę (jest to 2 forma z tabeli „PAST”)– musisz się ich nauczyć na pamięć. W kolejnym naszym wpisie znajdziesz listę czasowników nieregularnych, np. leave – left, cut-cut, swim – swam.

Jak tworzymy zdania oznajmujące z czasownikami nieregularnymi?

To proste. Kolejność jest następująca: podmiot + 2 forma czasownika + reszta zdania.
I left.
He/She/It left.
You/ We/They left.

Jak tworzymy pytania z czasownikami nieregularnymi?
Did I leave?
Did he/ she/it leave?
Did you/we/they leave?
Forma did pozostaje identyczna dla wszystkich osób. Pamiętaj, że po did czasownik będzie w bezokoliczniku.

Jak tworzymy zaprzeczenia w PAST SIMPLE?

Można wyróżnić krótką i długą formę.
Krótka forma = didn’t + bezokolicznik
Długa forma did not + bezokolicznik
Np.
I did not / didn’t leave.
He/She/It did not / didn’t leave.
You/ We/ They did not / didn’t leave.

Kiedy należy stosować PAST SIMPLE?

– Czasu PAST SIMPLE używamy dla czynności, które wydarzyły się w określonym, konkretnym czasie w przeszłości. Czyli wiem dokładnie, KIEDY się wydarzyły.

They graduated four years ago. (zostali absolwentami 4 lata temu). Wiemy dokładnie kiedy! 4 lata temu, więc używamy czas PAST SIMPLE.

– Czasu PAST SIMPLE używamy dla czynności, które były często powtarzane w przeszłości, ale teraz już nie.Np.

He often played football with his dad when he was five. (Często grał z tatą w piłkę jak miał 5 lat). Jest to czynność, którą często powtarzał w przeszłości, ale teraz już nie gra więcej z tatą.

– Czasu PAST SIMPLE używamy dla czynności, które zdarzyły się bezpośrednio jedna po drugiej w przeszłości.

They cooked the meal first. Then they ate with their friends. (Przyrządzili posiłek. Potem zjedli go z przyjaciółmi). Czynność wystąpiły w przeszłości jedna po drugiej, wpierw przyrządzili a potem zjedli.

Czasu PAST SIMPLE używamy rozmawiając o ludziach, którzy już nie żyją.

Princess Diana visited a lot of schools.

Jeśli potrzebujesz profesjonalne tłumaczenie na język angielski, wyślij do nas zapytanie. Wycenę przygotujemy w 15 minut. Wykonujemy tłumaczenia z różnych dziedzin, zarówno tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne i uwierzytelnione.