Jakie są obowiązki tłumacza?

Tłumacz przysięgły ponosi wyłączną odpowiedzialność za tłumaczenie, które wykonał. Niezależnie jaki łączy go stosunek z pracodawcą czy ze zleceniodawcą. Jeśli wykonał tłumaczenie poświadczone, to on ponosi za nie odpowiedzialność.
Należy zwrócić uwagę, że tłumacz przysięgły nie może zgodzić się na niewłaściwą interpretację tłumaczonego dokumentu. Nie może przyjąć propozycji zmiany znaczenie treści dokumentu. Tego typy zachowanie byłoby niezgodne z etyką zawodową i mógłby ponieść za to odpowiedzialność. Każde tłumaczenie wykonane przez tłumacza musi być wierne oryginałowi.

Czasem zdarza się, że tłumacze mylą tłumaczenie wierne z tłumaczeniem słowo w słowo. Tłumaczenie wierne nie oznacza tłumaczenia dosłownego. Tłumaczenie wierne musi oddawać znaczenie treści w dokumencie docelowym przy uwzględnieniu norm panujących w danym kraju.
Warunkiem koniecznym jest, aby tłumacz przysięgły znał bardzo dobrze język, na który tłumaczy. Jeśli np. wykonuje tłumaczenia na angielski musi mieć opanowany język angielski na wysokim poziomie. Ponadto zobowiązany jest znać dziedzinę w jakiej wykonuje tłumaczenie. Jeśli nie zna danej branży ani odpowiedniego słownictwa fachowego może odmówić tłumaczenia.

Należy pamiętać, że tłumacz powinien posiadać obszerną wiedzę ogólną, jednak nie jest specjalistą w każdej dziedzinie. Dlatego też może odmówić przekładu, jeśli dana dziedzina wykracza poza jego specjalizację.Tłumacz nie powinien uprawiać nieuczciwej konkurencji a w szczególności nie powinien podejmować się zleceń, których wynagrodzenie jest niższe niż wskazują przepisy prawne.

Prawa i obowiązki a także status tłumacza przysięgłego

Prawa tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły ma prawa autorskie do swojego tłumaczenia. Musi więc wyrazić zgodę na publikację jego tłumaczenia. Przysługuje mu za to również prawo do wynagrodzenia za publikację.
Tłumacz ma co więcej prawo do dożywotniego korzystania z jego praw autorskich. Oznacza to, że jego nazwisko powinno pojawiać się na każdej publikacji publicznej.

Ponadto może sprzeciwić się, jeśli publikacja była częściowa lub zniekształcała w jakiś sposób jego przekład. Bez zgody tłumacza, żadni użytkownicy jego przekładu nie mają prawa do nanoszenia jakichkolwiek zmian w tłumaczeniu. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Za każdą publikację przekładu tłumacz ma prawo do uzyskania wynagrodzenie. Wynagrodzenie powinno być ustalone w zawartej umowie lub ustalonej przez prawo.

Status tłumacza

Tłumacze przysięgli niezależnie od kraju powinni korzystać z udogodnień, jakie przysługują osobom wykonującym pracę intelektualną.
Oczywistym jest, że tłumacz ma prawo do udziału w sukcesie, jakie odniosło jego tłumaczenie. Jednak wynagrodzenie wypłacane tłumaczowi jest ustalane niezależnie od korzyści handlowych, które uzyskał inny podmiot w związku z wykonanym przekładem. Zawód tłumacza powinien być chroniony np. poprzez regulowanie stawek wynagrodzenia czy umów zbiorowych.