Jak tworzymy Present Perfect Continuous?

ZDANIA OZNAJMUJĄCE

Forma długa
I have been studying.
He/ She/ It has been studying.
You/ We/ They have been studying.

Forma krótka
I ‘ve been studying
He/ She/ It ‘s been studying
You/ We/ They ‘ve been studying

PYTANIA
Have I been studying?
Has he/she/it been studying?
Have you/ we/ they been studying?

ZAPRZECZENIA
Forma długa
I have not been studying.
He/She/ It has not been studying.
You/ We/ They have not been studying.

Forma krótka
I haven’t been studying.
He/ she/ it hasn’t been studying.
You/ We/ They haven’t been studying.

Kiedy używamy Present Perfect Continuous?

Present Perfect Continuous używamy dla czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa wciąż teraz, np.
He has been painting the house for three days. (Rozpoczął malowanie domu 3 dni temu i ciągle go maluje).
Present Perfect Continuous używamy dla czynności, które niedawno się zakończyły, ale których efekty widać teraz, np.
They have been painting the garage door all morning. (Właśnie skończyli malować drzwi garażowe, farba na drzwiach jest jeszcze mokra a oni wyglądają na zmęczonych).

UWAGA!
1) Present Perfect Simple używamy zamiast Present Perfect Continuous dla czasowników bez formy ciągłej, tj. know, believe, like etc.
2) Dla czasowników live, feel and work możemy używać Present Perfect Simple lub Present Perfect Continuous zamiennie, np.
He has been leaving/ has lived here since 1994.
Określenia czasu typowe dla Present Perfect Continuous: for, since, all morning, all afternoon, all week, all day, how long (w pytaniach).