PRESENT PERFECT SIMPLE

Bob and Mary have been on holiday for a week. They’ve visited a lot of tropical beaches and they swum in the blue sea. Have they bought any souvenirs yet? No, they haven’t.

Jak tworzymy Present Perfect Simple?

Present Perfect Simple tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego have/ has i 3 formy czasownika (Past Participle). Past participle tworzymy dodając końcówkę -ed do czasowników regularnych. Czasowniki nieregularne zmieniają swoją formę w past participle. W przypadku czasowników nieregularnych musisz nauczyć się past participle na pamięć (3 forma czasownika), np. see- seen, buy – bought.

Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli czasownik posiłkowy zamieniamy miejscami z podmiotem.
Zaprzeczenia tworzymy poprzez dodanie not między czasownik posiłkowy a past participle.
He has not/ hasn’t repaired the TV yet.

Zdania oznajmujące
Np.
I have/ ‘ve finished / left
He/ She/ It has’s finished / left
You/ We/ They have ‘ve finished / left

Pytania:
Have I finished / left
Has he/she/it finished / left
Have you/ we/ they finished / left

Zaprzeczenia
I have not/ haven’t finished / left
He/ She/ It has not/ hasn’t finished / left
You/ We/ They have not/ haven’t finished / left

Kiedy używamy Present Simple?

Present Perfect Simple używamy gdy:
1. Czynność wydarzyła się w bliżej nieokreślonym czasie w przeszłości. Dokładny czas nie jest określony, ponieważ nie ma znaczenia. Kładziemy większy nacisk na czynność. Np.
Kim has bought a new mobile phone. (Kiedy go kupiła? Nie wskazujemy dokładnego czasu, ponieważ nie jest ważny, ważne, że kupiła nowy telefon i jest teraz w jego posiadaniu).

2. Dla czynności, które zaczęły się w przeszłości i ciągle są kontynuowane w teraźniejszości.
He has been a car salesman since 1990. (On zaczął pracować jako sprzedawca w 1990 I nadal nim jest).

3. Dla czynności, które dopiero co się zakończyły i ich rezultaty widać do tej pory.
They have done their shopping. (Dopiero co skończyli robić zakupy, widzimy jak wychodzą z wózkami ze sklepu.)

4. Z określeniami jak: today, this morning/ afternoon, które wskazują na to, że czynność się jeszcze nie skończyła, bo dzień się jeszcze nie skończył, czy poranek..

Wskazówką mogą być wyrażenia często używane z Present Perfect Simple. Wskazują one często na czas Present Perfect Simple, ale nie zawsze, oczywiści są wyjątki. Są to zwroty:
For, since, already, just, recently, ever, how long, yet, lately, never, so far, today, this morning/ afternoon/ week/ month/ year etc.

Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne. Jeśli będziesz potrzebować tłumaczenie na język angielski zgłoś się do naszego biura: biuro@tlumaczenia-express24.pl Chętnie przygotujemy dla Ciebie profesjonalne tłumaczenie.