Przedstawiamy kilka ważnych reguł dotyczących stosowania Present Simple. W pierwszym punkcie dowiesz się, jak zbudowany jest Present Simple, w kolejnych punktach dowiesz się, w jakich sytuacjach należy stosować Present Simple.

Jak tworzymy Present Simple?

Zdania twierdzące w Present Simple tworzymy przy pomocy podmiotu i orzeczenia. Co ważne w 3 osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s do czasownika.
I/ You / We / They read.
He/ she/ It reads.

Pytania tworzymy przy pomocy operatora do/ does. Przy czym „does” stosujemy dla 3 osoby liczby pojedynczej (he, she, it), np.

Do I/ you / we/ they read?
Does he/ she / it read?
Zwróć uwagę, że po operatorze „do/does” czasownik występuje w bezokoliczniku.

Zaprzeczenia tworzymy przy pomocy operatora doesn’t dla 3 osoby l.poj. i don’t dla pozostałych osób. Wyróżniamy formę krótką, która jest dużo częściej stosowana don’t i doesn’t i formę długą, która jest dużo rzadziej stosowana. Po operatorze don’t i doesn’t czasownik występuje w bezokoliczniku.
Forma krótka
I / you/ we / they don’t read
He/ she/ It doesn’t read.

Forma długa

I / you/ we / they do not read
He/ She/ It does not read.

Kiedy używamy Present Simple?

– niezmienny stan
– Powtarzające się czynności lub rytuały, które powtarzamy każdego dnia. Często używamy wtedy przysłówków tj. always, never, usually itp.
Mr Gibson is a businessman. He lives in New York. (niezmienny stan, który trwa już wiele lat)
He usually starts work at 9 am. (codzienna rutyna)
He often stays at the office until late in the evening. (daily routine)
– Ogóle prawdy lub prawa natury
The moon moves round the earth.
– Programy lub tablice rozkładów (pociągi, autobusy, samoloty, tramwaje, itp.)
The bus leaves in ten minutes.

Zasady wymowy

Większość czasowników przyjmuje w zdaniach twierdzących końcówkę -s
I read – he reads
Czasowniki kończące się na -ss, -sh, -ch, -x, -o przyjmują w 3 os. l.poj końcówkę – es.
I kiss – he kisses, I brush – he brushes, I teach – he teaches, I fix – he fixes, I go – he goes
Czasowniki, które kończą się na spółgłoskę + y = wyrzycamy „y” i zamiast niego wstawiamy końcówkę ies.
I try – he tries, I fly – he flies
Czasowniki, które kończą się na samogłoskę + y = dodajemy tylko końcówkę – s
I buy – he buys

A jeśli potrzebujesz tłumaczenie na angielski skontaktuj się z naszym biurem tłumaczeń za pomocą formularza kontaktowego lub pisząc maila na adres: biuro@tlumaczenia-express24.pl