Dlaczego języki ulegają zmianom?

Każdy język naturalny, który jest w u życiu podlega zmianom. Dlaczego tak się dzieje? Nikt z osób używających języka nie chce go świadomie zmienić a jednak dochodzi do zmian. Generacje, które żyją razem muszą się między sobą komunikować, więc nikt nie jest zainteresowany wprowadzaniem zmian językowych. Jeżeli porównamy teksty niemieckie z IX i XII wieku, będą całkiem inne. 300 lat różnicy może sprawić, że język używany wcześniej będzie niezrozumiały dla nowych pokoleń. Każde pokolenie mówi innym jakościowo językiem a zmiany następują szybciej niż nam się wydaje.

Jak więc dochodzi do zmian językowych? Jeśli chcemy przekazać rozmówcy jakąś informację, czynimy to w najprostszy możliwy sposób. Chcemy szybko poinformować o konkretnej rzeczy, więc używamy skrótów myślowych czy językowych. Skracamy wyrazy, opuszczamy końcówki aż do granic rozpoznawalności. Język niemiecki mówiony w gronie najbliższych osób może stać się niezrozumiały dla cudzoziemców uczących się Hochdeutsch. Tylko dłuższe przebywanie w danej grupie społecznej sprawi, że będziemy rozumieć niuanse językowe. Co więcej, sami zaczniemy stosować skróty, aby być lepiej rozumianym. Nie zawsze skracanie wyrazów musi wiązać się z niezrozumieniem. Wyraz heute może być skrócony do heut i będzie nadal rozumiany. W zdaniu: Hast du heut geschlaffen? Wyraz heut będzie nadal zrozumiały.
Zasada jest prosta. Ludzie używający języka będą wkładać w to tylko tyle energii, aby być zrozumiałym.

Jako ciekawostkę możemy sprawdzić, jak kształtował się wyraz heute przez lata. W IX wieku brzmiał jeszcze hiute>heute>heut. Tak dzieje się z wieloma wyrazami. Z czasem mogą się zmienić nie do poznania.

Pozostałe zmiany językowe

Zmianom w języku niemieckim podlegają również głoski. Asymilacja jest to zjawisko polegające na upodobnianiu się głosek. Np. wyraz gasti zmienił się z czasem na gesti (dzisiejsze Gäste). Proces ten zachodził również w czasownikach i strukturach gramatycznych.

Jednak nie wszystkie zmiany językowe można wytłumaczyć prawem najmniejszego wysiłku. Zmiana językowa często zaczyna się od błędu. Jeśli coraz więcej osób będzie popełniało ten sam błąd, zacznie on coraz mniej „kłuć nas w uszy” aż z czasem staje się uznawany za prawidłowy. Jeżeli w szkole uczeń użyje konstrukcji Heute brauch ich das nicht machen zostanie pouczony, że czasownik brauchen nie jest czasownikiem modalnym, więc należy użyć formy z zu. Jednak wielu Niemców używa dziś w mowie potocznej niewłaściwej formy, więc z biegiem czasu nawyk ten może wejść na stałe do języka niemieckiego.

Język jest bardzo plastyczny. Chętnie poddaje się zmianom, czy nam się to podoba czy nie. Stanowi to również spore wyzwanie dla tłumaczy języka niemieckiego. To nich spoczywa często rozszyfrowywanie niejasności językowych, aby poprawnie wykonać tłumaczenie z języka niemieckiego na polski.