Na świecie jest obecnie w użyciu około 6500- 7000 języków. Które języki mają największą moc i dlaczego?

Jaki język dominuje we współczesnej komunikacji na świecie?

Czy wyobrażasz sobie komunikację w innych krajach w języku czeskim, polskim lub włoskim? A dlaczego nie? Przecież wybór języka komunikacji międzynarodowej to kwestia umowna? Owszem, ale znaczenie mają tu inne czynniki a przede wszystkim ilość użytkowników macierzystych i rozprzestrzenianie się języka.

Pozycja każdego języka we współczesnym świecie wynika z czynników demograficznych, geograficznych, kulturowych czy ekonomicznych. Żaden język nie funkcjonuje w izolacji. Są one połączone siecią powiązań. Ponad 40% ludzkości posługuje się tylko 8 z najbardziej powszechnych języków? Języki te stanowią zaledwie 0,1% wszystkich dotychczas zarejestrowanych języków.

Użytkowników jakiego języka jest najwięcej na świecie?

 

Kim jest użytkownik macierzysty? To użytkownik danego języka, dla którego dany język jest językiem ojczystym. Jak myślisz, jaki język jest najczęściej używany na świecie przez użytkowników macierzystych? Największą liczbę macierzystych użytkowników ma mandaryński wariant języka chińskiego. Na drugim miejscu jest język hiszpański – ma 322 mln użytkowników macierzystych. Język angielski jest dopiero na trzecim miejscu. Później mamy kolejno języki: hinduski, portugalski, bengalski, rosyjski i japoński.
Co ciekawe w codziennej komunikacji 94% ludzi posługuje się tylko 5% wszystkich języków świata.

Różnorodność językowa a nauka i technologie

Z czego wynika różnorodność językowa? Jest ona wynikiem różnorodności kulturowej. W języku zawarta jest historia danego narodu. Różnorodność jest piękna, chcemy ją poznawać. Stanowi ona swego rodzaju „smaczek” w podróżach. Nie jest jednak niestety pożądana w biznesowych kontaktach międzynarodowych. W dziedzinach życia takich jak gospodarka, technologie, nauka, polityka, środki masowego przekazu faworyzowane są najczęściej używane na świecie języki. Ma to na celu swego rodzaju ujednolicenie przekazu i uniknięcie niepotrzebnych niejasności w komunikacji zbiorowej.

 

Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom komunikacji próbowano stworzyć uniwersalny język sztuczny. Co ważne język ten nie miałby naleciałości z innych języków i nie był uwikłany w historię powiązaną z jakimś krajem. Pierwszym takim językiem był Volapük, który powstał w 1879 roku. Kolejno powstawały Esperanto, Ido i Interlingua. Niestety żaden z tych języków nie zdobył takiego uznania, aby stać się lingua franca.