Organizacja pracy tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły rozpoczynający działalność tłumaczeniową powinien zadbać o odpowiedni lokal, w którym będzie przyjmował Klientów. Wielu tłumaczy przysięgłych przyjmuje Klientów w domu, oczywiście istnieje taka możliwość, szczególnie wtedy gdy praca tłumacza nie stanowi głównego źródła dochodu a jedynie zajęcie dodatkowe. Należy jednak pamiętać, że miejsce pracy powinno być zorganizowane w taki sposób, aby móc swobodnie przyjąć Klienta, stąd stolik, czy dodatkowe krzesło musi się znaleźć w naszym domowym biurze.
Ponadto tłumacz przysięgły powinien dobrze zorganizować miejsce codziennej pracy. Nie od dziś wiadomo, że dobra organizacja miejsca pracy sprzyja koncentracji i sprawniejszemu wykonywaniu obowiązków.  Obszerne biurko, często mieszczące dwa monitory, miejsce na słowniki i pieczęci w zasięgu ręki to podstawa każdego biura tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły - organizacja pracy

Przyjmowanie dokumentów do tłumaczenia

Pamiętajmy, że tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, stąd prowadząc rozmowę telefoniczną pamiętajmy o uprzejmości. Nie żyjemy już w latach komunizmu i nie robimy nikomu „łaski” wykonując tłumaczenie. Osobiście spotkałam się z bardzo nieuprzejmymi tłumaczami przysięgłymi i wciąż zastanawiam się, czy to kwestia osobowości, zły dzień czy poczucie wyższości zawodu? Zawód tłumacza przysięgłego to zawód jak każdy inny. Nie zapominajmy o tym a każdy Klient, który do nas trafia powinien być obsłużony na najwyższym poziomie. Oznacza to, że oprócz miłej rozmowy należy jasno i rzeczowo tłumaczyć wszelkie kwestie dotyczące zarówno kosztów, jak i użytej terminologii.

Wydawanie dokumentów

Każdy tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym wpisuje każde wykonane tłumaczenie, wraz z jego kosztem, terminem realizacji i parą językową. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie nakazuje wprowadzania do repertorium pokwitowania odbioru, ale niektórzy tłumacze dla własnego bezpieczeństwa proszą Klientów o takie pokwitowanie, często nie tylko odbioru tłumaczenia, ale i oryginałów. Rzecz w tym, że zdarzają się przypadki, nie często, ale zawsze, że Klient zagubi dokument oryginalny a następnie obwinia o to tłumacza, stąd warto jest się zabezpieczyć przed tego typu niedogodnościami wprowadzając pokwitowania odbioru zarówno tłumaczenia jak i oryginalnych dokumentów.
Tłumacz przysięgły posiada zaufanie publiczne. Dlatego pracując w zawodzie róbmy wszystko, aby budować zaufanie Klientów, dobre relacje oraz okazywać zwykłą ludzką życzliwość.