Kto może zostać tłumaczem sądowym?

Tłumacz sądowy to najczęściej tłumacz przysięgły powołany przez sąd do wykonania tłumaczenia ustnego podczas rozprawy sądowej. W szczególnych przypadkach sąd może powołać tłumacza, nie będącego tłumaczem przysięgłym. Dzieje się tak w sytuacji, gdy brakuje odpowiedniego tłumacza na rynku. Stanowi to problem przy rzadkich językach takich jak arabski czy tajski. W przypadku języków powszechnych takich jak angielski czy niemiecki nie pojawiają się tego typu problemy, gdyż na rynku jest wielu tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły jest jednak „preferowany”, gdyż posiada potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, którym jest złożenie egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie oznacza to, że tłumacz zwykły będzie gorszym specjalistą, jednak dla sądu znaczenie mają potwierdzone kwalifikacje językowe a egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego jest tu najlepszym potwierdzeniem umiejętności językowych. Tłumacz sądowy powinien ponadto znać branżę, w której będzie tłumaczył, może więc poprosić sąd o wskazanie dziedziny, której dotyczy sprawa.

Tłumacz sądowy

Tłumaczenie wyroków sądowych

Tłumaczenie wyroków sądowych powinno być również wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. Oczywiście jeżeli potrzebujemy wykonać tłumaczenie wyroku sądowego na własne cele nie potrzebujemy tłumacza przysięgłego, ale pamiętajmy o tym, że taki tłumacz może wykonać również tłumaczenie zwykłe – a więc tłumaczenie przesyłane w formie elektronicznej nie posiadające pieczęci tłumacza ani formuły poświadczającej zgodność z oryginalnym dokumentem. Ponadto tłumacz przysięgły będzie najlepszym specjalistą w zakresie wszelkich tłumaczeń prawniczych, gdyż egzamin państwowy, który zdawał był właśnie egzaminem prawniczym. Ponadto umiejętność zastosowania odpowiedniego słownictwa jest tu bardzo ważna, gdyż niewłaściwy dobór słów może zmienić znaczenie wyroku.
Jeśli jednak potrzebujemy tłumaczenie wyroku dla pracodawcy, instytucji czy innych organów prawa uznawane będzie tylko tłumaczenie przysięgłe.

Odmowa tłumaczenia

Art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego mówi o przypadkach, w których tłumacz może odmówić tłumaczenia. Są to: sytuacja losowa, choroba, zły stan zdrowia, ale też tłumacz może odmówić wykonania tłumaczenia, w przypadku gdy nie posiada odpowiedniej wiedzy z danej dziedziny i może to spowodować niestaranność tłumaczenia. Jest to bardzo ważne, gdyż nieprawidłowe przetłumaczenie zeznań mogłoby się wiązać z wydaniem niewłaściwego wyroku.
Jak widać na przytoczonych przykładach waga tłumaczeń w sądzie czy to tłumaczeń wyroków sądowych jest bardzo duża i wymaga specjalistów znających nie tylko przepisy prawa, ale i dziedziny, jakiej dotyczy dana sprawa sądowa.
Najlepszym specjalistą będzie tu więc tłumacz przysięgły. To on posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.