Planując tłumaczenie dokumentów pamiętaj, że potrzebujesz wsparcia tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia dokumentów u tłumacza przysięgłego

Niezależnie czy potrzebujesz tłumaczenia dokumentów samochodowych czy innych dokumentów, które musisz przedstawić w urzędzie skarbowym czy urzędzie miasta musisz zgłosić się do tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów musi zostać poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły poświadcza tłumaczenie za zgodność z oryginałem lub innym przedstawionym dokumentem.
Dlaczego tłumaczenie dokumentów może wykonać jedynie tłumacz przysięgły? Tylko on ma uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. To tłumacz przysięgły zdał egzamin Państwowy potwierdzający jego umiejętności językowe i znajomość fachowego nazewnictwa nadający mu odpowiednie uprawnienia.

Jaka jest cena tłumaczenia dokumentów

Ceny są różne w zależności od rodzaju dokumentów. Dodatkowo biura mają zbliżone, ale pewnie trochę różniące się ceny.
W naszym biurze stawki kształtują się następująco: tłumaczenie dokumentów samochodowych z Niemiec 110 zł, tłumaczenie dokumentów samochodowych z Wielkiej Brytanii – 120 zł, tłumaczenie aktu urodzenia, aktu małżeństwa 80 zł, tłumaczenie innych dokumentów takich jak umowy, KRS, które nie są standardowymi dokumentami wyceniane są osobno. Zliczana jest tu ilość znaków i to właśnie ilość znaków ma wpływ na ostateczną cenę. Koszt tłumaczenia przysięgłego wynosi w naszym biurze 42 zł netto za 1125 znaków ze spacjami.

Kiedy potrzebuję tłumaczenie zwykłe a kiedy przysięgłe?

Nie zawsze będziesz potrzebować tłumaczenie przysięgłe. Jeśli tłumaczysz umowę o pracę na własne cele wystarczy Ci tłumaczenie zwykłe. Pamiętaj jednak, żeby wybierać sprawdzonych tłumaczy lub biura. Źle przetłumaczona umowa może spowodować, że źle zrozumiesz warunki umowy, na swoją korzyść lub niekorzyść, co może mieć złe skutki.
Tłumaczenia zwykłe są tańsze od przysięgłych. Kształtują się średnio w kwocie 38 -42 zł netto za 1800 znaków ze spacjami. W naszym biurze jest to koszt 39 zł netto.
Wybierając biuro zwróć dodatkowo uwagę ile znaków stosuje biuro jako stronę rozliczeniową. Niektóre biura stosują przelicznik 1600 znaków ze spacjami co będzie dla Ciebie mniej korzystne. Innym słowy zapłacisz więcej, mimo, że biuro może chwalić się niższymi cenami, to tak naprawdę steruje ilością znaków.