Definicja tłumaczenia

Tłumaczenie to przekład z jednego języka na inny. Tłumaczenie to wyrażenie w języku obcym lub ojczystym treści z innego języka. Historia tłumaczeń jest tak długa jak historia języka. Łacińskie „translatio” oznacza tyle co przenosić, przekładać na drugą stronę. Natomiast samo słowo „tłumaczenie” w języku polskim zostało przeniesione z języka tureckiego. Natomiast grecki termin „tłumaczenia” – „metaphrasis” (przekład) wzbogacił znaczenie słowa „tłumaczenie” o metafrazę, czyli dosłowny przekład z jednego języka na inny, który dokonany zostaje w celu oddania treści bez dodatkowych walorów artystycznych.

Tłumaczenia i ich rodzaje

Tłumaczenia – jak szkolić warsztat

Osoby planujące pracować w zawodzie tłumacza powinny przejść długi proces kształcenia a następnie szkoleń. Od czego więc zacząć? Podstawą są tu odpowiednie studia z zakresu danego języka – zazwyczaj będą to studia filologiczne lub lingwistyki stosowanej. Osoby kształcące się w dwóch językach wybiorą najczęściej studia lingwistyczne dwujęzyczne. Jednak samo zdobycie tytułu magistra nie uprawnia nas do wykonywania zawodu tłumacza. Tłumaczenia to bardzo skomplikowany proces wymagający specjalistów. Dlatego warto jest podjąć studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń specjalistycznych lub też przysięgłych. Dzięki nim zrozumiemy, jaka specjalizacja najbardziej nam odpowiada. Jeśli wybieramy tłumaczenia prawnicze, warto jest zainteresować się studiami podyplomowymi z zakresu prawa panującego w danym kraju. Pamiętajmy, że tłumacz oprócz bardzo dobrej znajomości języka powinien posiadać wiedzę merytoryczną z danej dziedziny. Jedynie takie połączenie sprawi, że będziemy tłumaczem specjalistą!

Rodzaje tłumaczeń

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje tłumaczeń: tłumaczenia pisemne i ustne. Przy nauce zawodu ważne jest to rozgraniczenie, gdyż nie każdy tłumacz pisemny będzie czuł się dobrze w tłumaczeniach ustnych i odwrotnie.
Idąc dalej możemy wyróżnić, zarówno wśród tłumaczeń pisemnych jak i ustnych – tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe. Każdy adept zawodu zaczyna najchętniej od tłumaczeń zwykłych, które nie zawierają słownictwa specjalistycznego a tym samym nie wymagają od tłumacza wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny a jedynie ogłady językowej i lekkiego pióra. Tłumaczenia specjalistyczne wiążą się zaś z dodatkowymi szkoleniami, które należy przejść, aby szkolić swój warsztat i podnosić kwalifikacje zawodowe. Ostatnią grupę stanowią tłumaczenia przysięgłe. Tłumacze planujący karierę zawodową jako tłumacz przysięgły zobligowani są do zdania egzaminu państwowego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak pracują tłumacze? Wielu z nich decyduje się, aby otworzyć biuro tłumaczeń online. Dzięki temu są w stanie obsługiwać Klientów z całej Polski i zagranicy.