Poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem

Czasem Klienci zadają pytanie, czy mogą zrealizować tłumaczenia przysięgłe online, najlepiej za poświadczeniem zgodności z oryginałem? A czy tłumacz widzi wtedy oryginał? Jeżeli okażemy tłumaczowi przysięgłemu oryginał tłumacz będzie mógł poświadczyć swoje tłumaczenie za zgodność z oryginałem. Czym jest zatem poświadczenie? To formuła poświadczająca w stylu „ja tłumacz przysięgły… wpisany na listę tłumaczy języka…przez Ministra Sprawiedliwości, nr wpisu do rejestru tłumaczy.. poświadczam zgodność wykonanego tłumaczenia z okazanym mi oryginalnym dokumentem w języku..”
Jeśli jednak tłumacz przysięgły nie jest w stanie poświadczyć dokumentu, ponieważ budzi on zastrzeżenia lub też nie widział oryginału może załączyć do tłumaczenia skan, wydruk lub kserokopię dokumentu i stosując zapis poświadczający za zgodność z załączonym tekstem w formie kserokopii itd..

Pamiętajmy również, że tłumaczenia przysięgłe to dokumenty, które należy traktować w sposób poufny. W świetle RODO obostrzenia w kwestii dostępu do danych osobowych stały się jeszcze bardziej restrykcyjne. Każdy tłumacz powinien mieć je na uwadze w swojej pracy.

Tłumaczenia przysięgłe - co musisz wiedzieć?

Układ graficzny tłumaczenia przysięgłego

Układ graficzny tłumaczenia powinien być zbliżony do oryginału, jednak nie identyczny, co oznacza, że nie należy umieszczać na tłumaczeniu znaków firmowych, logo itp. Wszelkie pieczęci, loga, adnotacje powinny być przez tłumacza przysięgłego odpowiednio opisane w kwadratowych nawiasach. Wskazuje się, że wszelkie komentarze tłumacza przysięgłego jak też adnotacje powinny być umieszczone kursywą w nawiasach kwadratowych.
Pamiętajmy, że moc prawną posiada jedynie dokument opatrzony podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego. Dodatkowo ważnym jest, aby koniec ustępu lub koniec wiersza zaznaczać w odpowiedni sposób stawiając znak -/-. Nie wszyscy tłumacze go stawiają, jednak jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed dopisaniem jakichkolwiek treści.

Zastanów się jakie tłumaczenie potrzebujesz

Tłumacz przysięgły może na tłumaczeniach umieścić zapis poświadczający zgodność z oryginałem tylko wtedy, gdy rzeczywiście widział oryginał. Jednak nie w każdym przypadku wymagane jest takie poświadczenie. Tłumacz przysięgły może poświadczyć również zgodność tłumaczenia z okazaną kserokopią, skanem, wydrukiem lub mailem. Zastanówmy się jednak, jakie poświadczenie potrzebujemy, gdyż większość urzędów czy instytucji będzie od nas wymagało poświadczenia za zgodność z oryginałem.
Tłumaczenia przysięgłe – to bardzo szeroki zakres tłumaczeń. Możemy wykonać tłumaczenie przysięgłe niemal każdego dokumentu o ile rzeczywiście takie jest wymagane. Zwykle do celów własnych, takich jak np. zapoznanie się z treścią wystarczy tłumaczenie zwykłe, czasem wystarczą tłumaczenia przysięgłe online, czyli przesłany skan tłumaczenia. Jednak wszelkie dokumenty, których znaczenie wiąże się ze swego rodzaju odpowiedzialnością powinniśmy zrealizować tłumaczenie przysięgłe.
Tłumacze przysięgli wykonują także np. tłumaczenia zwykłe z angielskiego i angielski. Pamiętajmy jednak o specjalizacji tłumaczy przysięgłych. Ich główne dziedziny to prawo a więc wszelkiego rodzaju umowy, dokumenty sądowe czy akty notarialne. Chcąc zlecić tłumaczenie dokumentacji medycznej dopytajmy czy tłumacz specjalizuje się w tego typu przekładach.