Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe to rodzaj dokumentu, który został potwierdzony przez tłumacza przysięgłego poprzez klauzulę poświadczającą (za zgodność z oryginałem lub kserokopią dokumentu).  Posiada on ponadto pieczęcią tłumacza przysięgłego, która zawiera jego imię i nazwisko oraz nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenie przysięgłe to jednak nie tylko tłumaczenie wraz z podpisem, pieczęcią i klauzulą poświadczającą. Musisz wiedzieć, że tłumaczenie przysięgłe to również odpowiednie opisanie wszystkich podpisów, pieczęci czy znaków wodnych.  Opisywane są nawet naklejki czy specyficzny wygląd dokumentu papieru firmowego, godła, flag i tym podobnych.
Ponadto tłumacz przysięgły opisuje wszystko to, co widzi na dokumencie. Nie może domniemywać treści. Jeśli jakaś część dokumentu jest nieczytelna lub przekreślona tłumacz zobowiązany jest nanieść odpowiednią adnotację.

Po co nam tłumaczenia przysięgłe?

Czy wiesz po co nam tłumaczenie przysięgłe? To ono potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginalnym dokumentem. Tłumaczenia przysięgłego będzie od nas wymagać Urząd Stany Cywilnego, urząd komunikacji np. podczas rejestracji pojazdu, uczelnie, urzędy skarbowe, banki i wiele innych. Ponadto będzie nam ono potrzebne zawsze, gdy potrzebujemy zaświadczyć, że wykonane tłumaczenie jest zgodne z oryginałem. Takiego poświadczenia może dokonać tylko tłumacz przysięgły.

Tłumaczenia przysięgłe

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumaczem przysięgłym w Polsce może zostać osoba, która posiada polskie obywatelstwo lub pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej. Ponadto zna język polski, ukończyła studia wyższe, nie była karana za umyślne przestępstwa. Ostatnim już etapem jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową komisją egzaminacyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Specjalizacja tłumacza przysięgłego

Właściwie każdy tłumacz przysięgły wykona dla nas tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędu stanu cywilnego, dokumentów samochodowych czy standardowych umów.
Jednak istnieją wąskie specjalizacje, jak np. tłumaczenia medyczne, techniczne czy ekonomiczne, w których nie każdy tłumacz przysięgły się specjalizuje. W tej sytuacji możemy spotkać się z odmową wykonania tłumaczenia. To wbrew pozorom bardzo dobra oznaka. Każdy ceniący się tłumacz przysięgły będzie specjalizował się w jednej lub dwóch dziedzinach.

Należy również pamiętać, że egzamin na tłumacza przysięgłego to egzamin typowo prawny. Oznacza to, że egzamin na tłumacza przysięgłego jest typowo prawny. Nie sprawdza on wiedzy z zakresu tłumaczeń technicznych. Każdą dodatkową specjalizację tłumacz przysięgły wybierze sam. Dlatego też musi on zdobyć dodatkowe kwalifikacje. W jaki sposób? Może to być uczestnictwo w szkoleniach branżowych, czy kursach.

Jeśli poszukujesz tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub niemieckiego we Wrocławiu zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Naszym Klientom oferujemy atrakcyjne ceny. Ponadto dowozimy dokumenty w wybrane rejony Wrocławia.

Stawki tłumaczeń

Stroną obliczeniową dla tłumaczenia przysięgłego jest 1125 znaków ze spacjami. Stawki zaś kształtują się między 38-60 zł netto z stronę w zależności od stopnia trudności tekstu. Istnieje też wiele dokumentów standardowych, które mają stałe ceny jak np. akty urodzenia, akty małżeństwa czy dokumenty samochodowe. Cena w różnych biurach może się niewiele między sobą różnić.

Pewnie zastanawiasz się, gdzie zrealizować tłumaczenie? Czy wybrać biuro czy tłumacza? Ceny na rynku są bardzo zrównane, dlatego dobre biuro tłumaczeń będzie kosztować tyle samo co usługi tłumacza przysięgłego.