Będąc tłumaczem przysięgłym wykonujesz tłumaczenia zarówno pisemne jak i ustne. Są jednak tłumacze, którzy skupiają się jedynie na tłumaczeniach pisemnych. Wybór należy do Ciebie.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Jakie dokumenty możemy poświadczyć jako tłumacz? Może to być oryginał dokumentu np. urzędowego, pisma firmowego, aktu notarialnego. Poświadczyć możemy również wykonane już tłumaczenie zwykłe, dokument niesygnowany, w tym skan, kserokopię faks czy inny zapis elektroniczny. Możesz poświadczać również zapis głosu utrwalany na jakimś nośniku pamięci.
Oznacza to tyle, że możesz poświadczyć właściwie każdy dokument źródłowy, niezależnie od tego czy jest to oryginał czy też nie. Bardzo ważnym jednak jest, aby w formule poświadczającej znalazł się zapis na podstawie jakiego dokumentu zostało wykonane tłumaczenie. Innymi słowy czy poświadczam dokument za zgodność z oryginałem, czy też z kopią czy może skanem. Jest to warunek konieczny.
Niektóre instytucje, np. urzędy uznają jedynie tłumaczenie wykonane z oryginału. Stąd nawet jeśli tłumacz przysięgły zgodzi się na wykonanie tłumaczenia ze zdjęcia musi zobaczyć przy odbiorze oryginalny dokument i się z nim zapoznać. Wtedy możliwy jest zapis za zgodność z oryginałem.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

Poświadczone tłumaczenie tekstu niesygnowanego

Tłumaczenie tekstu niesygnowanego to jak wspomniałam wcześniej tłumaczenie na podstawie skanu, zdjęcia, kserokopii lub tym podobnych. Warunkiem wykonania takiego tłumaczenia jest określenie w formule poświadczającej na podstawie jakiego tekstu niesygnowanego wykonaliśmy tłumaczenie.
Tekst niesygnowany nie posiada żadnych znamion oryginału stąd trudno jest o jego identyfikację. Co to oznacza? Jeśli wykonujemy tłumaczenie np. na podstawie skanu musimy połączyć na stałe nasze tłumaczenie z dokumentem, który otrzymaliśmy od Klienta.
Pamiętajmy, że z tłumaczeniem można łączyć jedynie dokumenty niesygnowane. Nie można tego robić z dokumentem oryginalnym. Jest to możliwe jedynie na wyraźne życzenie Klienta lub organów administracyjnych innego kraju, do którego wykonujemy tłumaczenie.

Układ graficzny tekstu tłumaczenia

Układ graficzny tłumaczenia przysięgłego powinien być zbliżony do oryginału jednak nie identyczny z oryginałem. Jeśli w dokumencie występują tabele należy je odwzorować zgodnie z oryginałem, tak aby wszystkie treści zawarte w tabeli były widoczne również na tłumaczeniu. Nie należy jednak kopiować znaków graficznych, takich jak pieczęci, logo firmy czy tym podobnych. Wszystkie znaki firmowe czy to pieczęci powinny być odpowiednio opisane w nawiasach kwadratowych, najlepiej kursywą dla odróżnienia. Co ważne – na początku tłumaczenia musi się też znaleźć adnotacja tłumacza, że wszelkie uwagi tłumacza zostały umieszczone w nawiasach kwadratowych. Ułatwia to odbiór czytelnikowi.
Dodatkowo niepełne wiersze np. w formularzach czy tabelach można oznaczyć znakiem -/-. Niektórzy tłumacze stosują również znak -/- na końcu wiersza, tak, aby nie było możliwości dopisania do tłumaczenia żadnych treści. Dopuszczalne są obie możliwości ze znakiem końca wiersza lub bez.