Tłumaczenie dokumentów z błędami to nie lada wyzwanie. Przedstawiamy możliwości opisania błędów  przez tłumacza przysięgłego i zwykłego.

Jak wykonać tłumaczenie dokumentów z błędami?

W pierwszym etapie omówimy błędy w tłumaczeniach zwykłych i specjalistycznych. Każdy tłumacz w swojej działalności spotkał się zapewne z różnymi błędami merytorycznymi czy stylistycznymi, o gramatycznych nie wspomnę. Jak podejść do tematu, gdy pojawiają się błędy merytoryczne, które zmieniają znaczenie czy to w dokumentacji technicznej, medycznej czy innej? W pierwszej kolejności należałoby poinformować o tym Klienta. Być może zgłosi sprawę lekarzowi lub dostawcy instrukcji i otrzyma poprawioną. Jeśli nie należy umieścić odpowiedni zapis w komentarzu dotyczący błędu i ew. zaproponować inne bardziej adekwatne określenie.
Czasem tłumacze wykonują tłumaczenie zgodnie z oryginałem, jednak dodają komentarz z opisem, co jest wg nich źle i jak powinno brzmieć poprawne zdanie w języku docelowym.
Podobnie będzie w sytuacji, gdy zdanie jest stylistycznie niepoprawne i musimy domyślać się treści. Być może autor miał co innego na myśli. Tłumacz nie powinien interpretować i wybierać jedno wg niego właściwe określenie. Tłumacz ma za zadanie oddać tą samą treść w języku obcym. Każde odstępstwo może oznaczać zmianę zapisu czy treści dokumentu.

Tłumaczenie dokumentów z błędami

Tłumaczenie to proces, który wymaga od tłumacza bardzo dużej uwagi. Zdania muszą być spójne, stosowane słownictwo również. Dlatego tak ważnym jest, aby wszelkie zapisy były w stu procentach jasne. Jeśli dokument oryginalny, który otrzymuje tłumacz zawiera wiele błędów, warto o tym poinformować Klienta. Należy również zwrócić uwagę, że wszelkie komentarze do treści niejasnych czy źle zrozumiałych będą umieszczane w komentarzach. W tej sytuacji tłumacz powinien współpracować z Klientem w kwestii omówienia komentarzy i naniesienia poprawek.

Tłumaczenie przysięgłe a błędy w oryginale

Skupmy się teraz na tłumaczeniach uwierzytelnionych. Tłumaczenie przysięgłe wykonywane jest za zgodnością z oryginałem, kopią, zdjęciem lub skanem dokumentu. Jeśli dokument zawiera błędy tłumacz przysięgły zobligowany jest przetłumaczyć to co widzi, a więc dokument z błędem. Może jednak zamieścić odpowiednią adnotację w nawiasie kwadratowym. Jeśli błąd wpływa na ważność dokumentu tłumacz powinien zwrócić na to uwagę Klientowi, po to, aby zgłosił się np. do odpowiedniego urzędu o poprawienie błędu, ewentualnie wystawienie nowego dokumentu.
Tłumacz przysięgły nie może ani z własnej woli ani na prośbę Klienta samowolnie zmieniać treści oryginalnego dokumentu czy dopisywać jakieś dane. Jest to niezgodne z prawem i może pozbawić tłumacza uprawnień, jeśli działa w zmowie lub umyślnie.
Natomiast wszelkie nieumyślne błędy wykonane przez tłumacza powinny być jak najszybciej poprawione, tak aby tłumaczenie nie budziło zastrzeżeń.
Pamiętajmy jednak, że Klient, który prosi o zmianę daty, gdyż ta, która widnieje na oryginale jest błędna, może być nieświadomy, że takich zabiegów nie należy wykonywać. W sytuacji takiej należy pouczyć Klienta, jakie obowiązki ma tłumacz i dlaczego takich czynności nie można wykonywać. Nie jest zwykła przysługa a działanie, które może zaszkodzić obu stronom.

Tłumaczenie umów o pracę, o dzieło czy zlecenia a także pozostałej dokumentacji  handlowej czy firmowej wymaga od tłumacza niezwykłej staranności i rzetelności niezależnie czy wykonuje tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe. Nie ma tu miejsca na niedopowiedzenia czy domyślanie się treści. Tekst musi być spójny i rzetelny pod kątem stosowania odpowiedniego słownictwa.