Tłumaczenie umów jest to rodzaj tłumaczenia prawniczego. Fachowe słownictwo tzn. określenia prawne powinny być powszechnie używane w języku prawnym, tak aby nie budziły wątpliwości przy ewentualnych sporach w rozstrzyganiu warunków umowy. Jak przygotować się odpowiednio do tłumaczenia umowy? Może nas tu wspomóc w zależności od rodzaju umowy kodeks pracy, prawo rodzinne, spadkowe czy kodeks cywilnoprawny.

Tłumaczenie umów – specyfika i narzędzia pracy

Tłumaczenie umowy o dzieło

Tłumacząc umowę o dzieło na język angielski lub niemiecki sięgnijmy do kodeksu cywilnoprawnego. Na początek warto jest zapoznać się z fachowym słownictwem używanym w tej właśnie dziedzinie – tworzenie glosariuszy jest tu bardzo pomocne i może posłużyć nam jako baza w następnych tłumaczeniach umów o dzieło a jednocześnie poszerza naszą wiedzę oraz rozbudowuje fachowe słownictwo.
Umowa o dzieło jest formą zatrudnienia, gdzie określane jest ściśle wykonanie jakiegoś dzieła- rezultatu,  musi być on określony w umowie, określone musi być również wynagrodzenie za wykonanie owego rezultatu.
Tłumaczenie umowy na język angielski wymaga wiedzy z zakresu prawa. Należy mieć wiedzę z zakresu zawierania umów o dzieło a tym samym znać fachowe słownictwo używane przy tworzeniu umów. Jest to niezmiernie ważne, gdyż wybór odpowiedniego słownictwa często rozróżnia umowę o dzieło od umowy zlecenie.
Tłumaczenie umów to nie tylko znajomość języka, ale również wiedza merytoryczna. Bez tego istnieje ryzyko złego przekładu co może mieć poważne konsekwencje.
Tak samo tłumaczenie umowy na język niemiecki wymaga od tłumacza znajomości prawa pracy czy kodeksu cywilnego. Nieznajomość tego typu zagadnień może prowadzić do poważnych błędów.

Tłumaczenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie w przeciwieństwie do umowy o dzieło stanowi czynność powtarzalną, gdy np. zleceniodawca zleca zleceniobiorcy wykonanie jakiejś czynności powtarzalnej. Należy pamiętać, że dla umów zlecenie ma zastosowanie kodeks cywilnoprawny a nie kodeks pracy. Warto z niego skorzystać wykonując tłumaczenie umów zlecenie na angielski lub niemiecki.

Tłumaczenie umów – przysięgłe czy zwykłe?

Jeżeli tłumaczymy umowę tylko dla własnych celów, tzn. do zapoznania się z jej treścią, nie ma konieczności jej uwierzytelniania. Jeżeli jednak przetłumaczona umowa potrzebna będzie nam dla urzędu skarbowego czy przyszłego pracodawcy, musi być to tłumaczenie przysięgłe. Jedynie wtedy przetłumaczony dokument będzie miał moc prawną i będzie stanowić dokument, który możemy przedstawić w każdym urzędzie czy pracodawcy.

Tłumaczenie umowy o pracę

Przy tłumaczeniu umowy o pracę zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy. Jeśli tłumaczymy umowę o pracę na angielski lub niemiecki warto jest sięgać do angielskiego lub niemieckiego kodeksu pracy – są to dla nas najlepsze teksty paralelne przy wykonywaniu tłumaczeń umów o pracę. Wykorzystując zawarte w nich słownictwo fachowe mamy pewność, że będzie ono zrozumiałe dla odbiorcy. Reasumując – przetłumaczona na język angielski lub niemiecki umowa musi zawierać odpowiednie sformułowania prawne używane w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. To podstawa dobrze wykonanego przekładu.