Tłumacz przysięgły nie jest specjalistą w każdej dziedzinie. Specjalizuje się w prawie, pozostałe dziedziny to dla niego kwestia wyboru specjalizacji i szkoleń.

Tłumacz przysięgły nieustannie się kształci

Tłumacz, który zdał już egzamin na tłumacza przysięgłego cieszy się prestiżem swojego zawodu, jednak nie zwalnia go to z odpowiedzialności nieustannego kształcenia. Mowa tu o kursach zawodowych organizowanych przez powołane do tego instytucje, jak TEPIS.
Zdając egzamin na tłumacza przysięgłego tłumacz wykazuje się wiedzą z zakresu prawa oraz znajomością słownictwa prawniczego.Egzamin na tłumacza przysięgłego to typowy egzamin prawniczy, stąd tłumacz, który planuje tłumaczyć również dokumenty medyczne, techniczne czy z innych specjalizacji, powinien posiąść do tego odpowiednie kwalifikacje.

Niestety często pokutuje przekonanie, że tłumacz przysięgły wykona dla nas każdy rodzaj tłumaczenia. Tak nie jest. Tłumacz, który twierdzi, że tłumaczy wszystko powinien wzbudzić naszą czujność. Nie można być przecież specjalistą z każdej branży. To trochę jak fachowiec wyjeżdżający do Niemiec do pracy, potrafi wszystko i nic.

Warsztat tłumacza przysięgłego

Teksty paralelne w pracy tłumacza przysięgłego

Teksty paralelne powinny być nieodzownym źródłem wiedzy dla tłumaczy. Co to są teksty paralelne? To tego samego rodzaju dokumenty stworzone w języku docelowym. Dobrym przykładem są np. akty urodzenia czy zaświadczenia o niekaralności. Jeśli nie wiesz, jak przetłumaczyć na język niemiecki akt urodzenia, odnajdź w internecie niemiecki akt urodzenia. Dostęp do tekstów paralelnych jest dziś dużo łatwiejszy niż jeszcze kilka lat temu. Powszechny dostęp do internetu a tym samym do baz danych otworzył nowy rozdział również w tłumaczeniach.

To w tekstach paralelnych tłumacz przysięgły języka niemieckiego czy też innego języka zobowiązany jest poszukiwać ekwiwalentów językowych.
Słowniki oferują nam zwykle kilka pojęć, nie każde będzie adekwatne. Dokument będzie jasny i czytelny tylko w momencie, gdy zastosujemy odpowiednie pojęcie. Nie ma tu więc miejsca na eksperymenty.
Istnieje sporo literatury, w której tłumacz przysięgły znajdzie teksty paralelne. Dla języka niemieckiego szczególnie polecane są książki Artura Kubackiego. Stanowią one w dużej części zbiór różnych pism urzędowych, sądowych, policyjnych, umów, świadectw szkolnych, dyplomów i wiele innych wraz z tłumaczeniami. Oryginalne dokumenty są zeskanowane, więc możemy mieć pewność, że są oryginalne. Tym samym, możemy traktować je jako teksty paralelne.
Ponadto każdy dobry tłumacz to zbieracz, który chętnie chomikuje różnego rodzaju oryginalne dokumenty. Jeśli będziesz je odpowiednio segregować możesz do nich zawsze wrócić w razie potrzeby. Każdy skan, zdjęcie oryginalnego dokumentu, które otrzymujemy od Klienta warto zatrzymać na potrzeby przyszłych tłumaczeń.

Niezależnie jaki kierunek wybierzemy tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego czy tłumaczenia innych języków nie zwalnia nas to z konieczności nieustannego kształcenia się. Oczywiście, najwięcej literatury i szkoleń znajdziemy z języka angielskiego i niemieckiego właśnie. Dlatego tłumaczom najbardziej popularnych języków będzie najłatwiej zdobyć dobre wykształcenie.