Tłumacz potrzebuje godnych warunków pracy, aby profesjonalnie wykonać tłumaczenie.

Kształcenie tłumaczy

Pracę tłumacza należałoby uznać jako niezależny zawód, za który powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie. Ma też prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń socjalnych, takich jak ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tłumacz ma też prawo i obowiązek kształcenia się, niezależnie od uzyskanych już tytułów naukowych.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny współpracować w zakresie kształcenia tłumaczy. Należy pamiętać o fakcie, że ukończenie studiów językowych ma niewiele wspólnego z kształceniem tłumaczy. Sama znajomość języka nie będzie wystarczająca.
Państwa członkowskie powinny pracować przede wszystkim nad ujednoliceniem słownictwa fachowego. Powinny pracować nad tym odpowiednio wybrane ośrodki. Ich praca powinna polegać głównie nad znormalizowaniem słownictwa fachowego oraz ustalenia i rozwijania internacjonalizmów z zakresu terminologii technicznej czy naukowej.

Warunki pracy tłumaczy

Godne warunki pracy tłumaczy

Mając na uwadze wysoką jakość tłumaczenia należy zapewnić tłumaczom odpowiednie warunki pracy. Składa się na to kilka czynników. Należy zapewnić tłumaczowi odpowiedni czas na wykonanie tłumaczenia. Terminy na wczoraj mogą przyczynić się do pogorszenia jakości przekładów. Jest to dość oczywiste, jednak jak często borykamy się z tego typu problemami. Tłumacze każdego dnia są obarczani dużą ilością zleceń, które przyjmują, aby utrzymać Klienta. Mając jednak na uwadze wysoką jakość przekładu, należy cenić swój czas pracy a także czas na odpoczynek, który pomoże zregenerować siły przed kolejnymi zleceniami.
Tłumacz ma prawo do wnioskowania o udostępnienie dodatkowych materiałów, które pomogą zrozumieć treść tłumaczonego dokumentu.
Nie należy też zapominać o ważnym aspekcie jakim jest tłumaczenie z oryginału. Właściwie każdy dokument powinniśmy tłumaczyć z oryginału a nie z wykonanego uprzednio tłumaczenia. Tłumaczenie z przekładu powinno być ograniczone tylko do przypadków, w których jest rzeczywiście koniecznością. Dodatkowo na tłumaczeniu powinna być zawarta informacja, że tłumaczenie zostało wykonane z tłumaczenia a nie oryginału.

Jak wspierają się tłumacze? Wielu tłumaczy języka niemieckiego na przykład korzysta w pracy z tekstów paralelnych. Wykonując tłumaczenia z polskiego na niemiecki należy pracować z tekstami paralelnymi. Tylko wtedy mamy możliwość zastosowania odpowiedniego słownictwa czy zwrotów stosowanych w danym kraju. Zastosowanie nieodpowiedniego słownictwa może skutkować nie tylko niezrozumieniem, ale także przeinaczeniem treści.