Wykonując tłumaczenia ustne jako tłumacz przysięgły musisz zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii. Warto pomyśleć o tym już wcześniej.

Na co zwrócić uwagę podczas przysięgłych tłumaczeń ustnych?

Tłumacz przysięgły ma prawo żądać ochrony swoich danych osobowych. Jest to szczególnie ważne podczas rozpraw sądowych o charakterze karnym. Tłumacz ma też prawo oświadczyć cudzoziemcowi, którego zeznania będzie tłumaczył, że nie reprezentuje żadnych instytucji ani żadnej ze strony postępowania. Oznacza to więc, że obowiązuje go zasada bezstronności.

Choć nie powinno mieć to miejsca, to tłumacz przysięgły na sali sądowej traktowany jest przez oskarżonych wrogo. Traktowany jest jako osoba występująca przeciwko niemu a tak w rzeczywistości nie jest. Zdarza się też, ze jeśli rozprawa zakończy się wyrokiem skazującym oskarżony podważa wyrok wskazując na niekompetencje tłumacza, np. na źle przetłumaczone zeznania. Dlatego trzeba być tu bardzo ostrożnym.
Tłumacz przysięgły powinien też upewnić się przed rozpoczęciem tłumaczenia, czy ma możliwość porozumienia się z osobą, której zeznania ma tłumaczyć. Jeśli jest to niemożliwe, bo osoba ta ma niedosłuch tłumacz może poprosić o tłumacza migowego. Jeśli dana osoba wypowiada się w dialekcie, którego tłumacz nie zna, powinien poinformować o tym niezwłocznie sąd.
Ponadto wielu cudzoziemców zeznających w sądzie nie zna języka prawnego, stąd jeśli tłumacz zorientuje się, że język jest niezrozumiały dla cudzoziemca może poprosić sąd o zmianę języka na bardziej zrozumiały dla cudzoziemca.

Ważne niuanse w ustnych tłumaczeniach przysięgłych

Zakres, techniki tłumaczenia i słyszalność

Tłumaczenie na rozprawie sądowej może przebiegać w różny sposób. Są 3 metody wykonywania takich tłumaczeń: tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne i tłumaczenia a vista. Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie partiami wypowiedzi osoby zeznającej. Warto jest tu zadbać o długość wypowiedzi. Jeśli pozwolimy na zbyt długie wypowiedzi możemy mieć trudność ze spamiętaniem całości. Tłumaczenie symultaniczne oznacza tłumaczenie na bieżąco. Natomiast tłumaczenie a vista oznacza tłumaczenie, w którym formą wyjściową jest tekst w formie pisanej.

Na rozprawach sądowych stosuje się rodzaj tłumaczenia konsekutywnego. Dlatego warto jest zadbać o to, aby wypowiedzi nie były zbyt długie.
Czasem zdarzają się tłumaczenia szeptane. Należy ich jednak unikać, gdyż wypowiedzi cudzoziemca są nagrywane. W trakcie tłumaczenia szeptanego głosy nakładają się na siebie co sprawia, że nagranie jest trudne do zrozumienia.
Jeśli podczas rozprawy wymagane jest tłumaczenie a vista tłumacz może poprosić o czas na zapoznanie się z tekstem. Po zakończeniu tłumaczenia a vista należy upewnić się, czy sąd życzy sobie dostarczenia również tłumaczenia pisemnego dokumentu. Techniki a vista stosowane są też często na koniec spraw dochodzeniowych. Tłumacz zajmuje się wtedy przetłumaczeniem wszystkich zebranych w sprawie dokumentów. Tłumaczenia tego typu są bardzo czasochłonne. Nawet nieskomplikowane sprawy zawierają często po kilkadziesiąt stron dokumentów pisanych często pismem odręcznym.
Jacy tłumacze przysięgli mają najwięcej pracy? Tłumacz przysięgły języka angielskiego to zawód od zawsze rozchwytywany. W chwili obecnej dużo pracy mają również tłumacze przysięgli języka ukraińskiego ze względu na duży napływ Ukraińców do Polski.