Czy tłumacz może nie płacić ZUS?

Tak, jeśli spełnia określone warunki. Wniosek o umorzenie składamy oczywiście w ZUS. Może to wykonać za nas również księgowa, jeśli posiada odpowiednie upoważnienie. Zwolnienie ze składek ZUS może uzyskać osoba prowadząca jednoosbową działalność gospodarczą. Ale nie tylko. Mogą ubiegać się również firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń mniej niż 50 pracowników a także spółdzielnie socjalne czy duchowe. Warunkiem umorzenia składek ZUS za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec jest niezaleganie z opłacaniem składek ZUS w 2019 roku. Przedsiębiorcy składający wnioski o umorzenie nie będą płacić składek przez wskazane trzy miesiące a decyzje otrzymają najprawdopodobniej dopiero w czerwcu. Wówczas urzędy rozpoczną rozpatrywanie wniosków. Dopiero od czerwca ZUS będzie wydawał decyzje. Przedsiębiorcy, którzy zalegali z płatnościami, albo ubiegali się o umorzenie a nie mieli do tego prawa będą zmuszeni zwrócić ZUS za wskazane trzy miesiące. Zapewne z należnymi odsetkami?

Kiedy tłumacz prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać postojowe?

Tłumacze, którzy prowadzą jednoosobową działalność i zatrudniają maksymalnie 9 osób mogą uzyskać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Świadczenie to jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020. Dodatkowym warunkiem jest spadek przychodów co najmniej o 15 procent przychodów w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek o umorzenie.

Kolejnym równie ważnym warunkiem, który musi spełnić przedsiębiorca jest limit przychodów. Wniosek o postojowe może złożyć przedsiębiorca, którego przychody w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku (np. w marcu, gdy wniosek składamy w kwietniu) nie przekroczyły 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tj. kwota 15. 681,00 zł. Jeśli pierwszy wniosek składany był w miesiącu kwietniu za miesiąc marzec, należy pamiętać o złożeniu kolejnego wniosku po rozliczeniu miesiąca kwietnia. Raz złożony wniosek daje nam prawo do uzyskania świadczenia jedynie za jeden miesiąc. Warunki otrzymania świadczenia postojowego w kolejnym miesiącu będą inne, należy się z nimi szczegółowo zapoznać. Dostępne będą na stronie ZUS.

postojowe dla tłumacza

Pożyczka bezzwrotna dla tłumacza

Tłumacz prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać również z pożyczki bezzwrotnej. Pożyczki udziela Starosta reprezentowany przez Dyrektora określonego we wniosku urzędu pracy. Wynosi ona 5000 tys. zł. Warunkiem jej otrzymania jest utrzymanie działalności gospodarczej przez kolejne 3 miesiące. Pożyczka ma pokryć bieżące koszty, takie jak wynajem biura i pozostałe koszty bieżące. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zamknięcie działalności w przeciągu wskazanych 3 miesięcy będą zmuszone zwrócić kredyt w terminie i po oprocentowaniu wskazanym w umowie.