Zaimki Both – neither – All

Przykłady zaimków:

The lion is a wild animal. The tiger is a wild animal, too.
Both the lion and the tiger are wild animals.
The lion doesn’t eat grass.
The tiger doesn’t eat gras, either.
Neither the lion nor the tiger eats grass.

Both… and używamy, aby połączyć dwa podmioty z różnych zdań w jedno zdanie o poytywnym znaczeniu.

Neither…nor używamy, aby połączyć dwa podmioty z różnych zdań w jedno o negatywnym znaczeniu.

 

Przykłady:

Barry works at the bank. Mark works at the bank too.
Both Barry and Mark work at the bank.

Jenny is from Ireland. Mark is from Ireland, too.
Both Jenny and Mark are from Ireland.

Jane doesn’t go to school any more and her sister doesn’t, either.
Neither Jane nor her sister goes to school any more.